Zapraszamy Mazowieckie Lokalne Grupy Działania na Dożynki Prezydenckie do Spały.

LGD Razem dla Radomki współorganizuje stoisko Wójewództwa Mazowieckiego pod haslem „Mazowsze Pachnące Papryką”.