Wszystkie wpisy, których autorem jest mazowiecka-lgd

Oddolne inicjatywy konsumenckie i krótkie łańcuchy dostaw

Zapraszam 24 czerwca 2019 r. do siedziby Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na szkolenie, połączone ze spotkaniem organizacyjnym dotyczącym krótkich łańcuchów dostaw tzw. „z pola do garnka” w ramach kooperatyw spożywczych pn.: Oddolne inicjatywy konsumenckie i krótkie łańcuchy dostaw.

W ramach szkolenia zostanie zaprezentowana idea krótkich łańcuchów dostaw w kontekście inicjatyw konsumenckich, takich jak właśnie kooperatywy spożywcze czy grupy RWS (Rolnictwo Wspierane przez Społeczność).

Szkolenie skierowane jest do pracowników z ośrodków doradztwa rolniczego, mieszkańców obszarów wiejskich, nauczycieli szkół rolniczych, członków lokalnych grup działania oraz innych osób, które chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat nowych trendów w sektorze rolno-spożywczym oraz konsumenckim, jakie mają miejsce w Polsce i na całym świecie.

Koszt uczestnictwa jednej osoby (wyżywienie) wynosi 73,80 (VAT zw. w przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych). W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 73,80 +VAT, tj. 90,77 złotych.

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zainteresowanych prosimy o przesłanie wypełnionych kart uczestnictwa w szkoleniu do 18 czerwca 2019r.

Osoba do kontaktu w sprawach:
– rekrutacji i organizacji: Anna Korczykowska tel. 22-125 62 10, e-mail: a.korczykowska@cdr.gov.pl
– merytorycznych: Małgorzata Pucek, tel. 22-125 62 12, e-mail: m.pucek@cdr.gov.pl


Do pobrania 

Harmonogram

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Jubileusz 10-lecia Lokalnej Grupy Działania Wspólny Trakt

W dniu 31.05.2019 w Folwarku Bancer w Modrzejowicach odbyło się seminarium poswięcone 10-leciu działalności LGD Wspólny Trakt. Teresa Majkusiak i Pawel Piasek, Prezesi  LGD, przedstawili działalność , osiągnięcia i sukcesy LGD w minionym dziesięcioleciu. Zaprezentowano zrealizowane i realizowane projekty na obszarze LGD.

Licznie zgromadzeni członkowie stowarzyszenia zostali nagrodzeni za trud społeczny wyróżnieniami. W imieniu Mazowieckiej Sieci LGD wystąpił Prezes Cezary Nowek dziękując za aktywne wdrażanie metody LEADER  przez władze LGD Wspólny Trakt, wręczając pamiątkową statuetkę Kol. Pawłowi Piaskowi, prezesowi LGD.

Serdeczne życzenia i upominki przekazały m.in. LGD południowego Mazowsza, Puszcza Kozienicka, Dziedzictwo i rozwój i Razem na Piaskowcu. Jubileusz uświetniły występy zespołów ludowych i wychowanków Domu Kultury.

Cykl pikników prozdrowotnych „Zdrowie dla wszystkich”.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wspólnie z Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej organizuje cykl pikników prozdrowotnych pn. „Zdrowie dla wszystkich”. Wydarzenia odbywać się będą w następujących terminach i miejscach:

– w Warszawie, 24 maja br.;

– w Siedlcach, Plac im. Gen. Wł. Sikorskiego, 31 maja br.;

– w Ostrołęce, Park Miejski, 1 czerwca br.;

– w Radomiu, Plac Corazziego, 6 czerwca br.;

– w Płocku, Plac Stary Rynek, 8 czerwca br.;

– w Ciechanowie, Plac Jana Pawła II, 14 czerwca br.

Zainteresowanym, Departament proponuje bezpłatne skorzystanie z powierzchni wystawienniczej, przeprowadzenie degustacji oraz sprzedaż swoich artykułów. Województwo nie zapewnia wyposażenia stoiska tj. namiotów, lad, regałów, stołów ,krzeseł, itp. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 59 79 374 oraz adresem: adriana.jakubowska@mazovia.pl .

Zaproszenie na konferencję pn. „Międzykulturowa turystyka kulinarna pokoleń”

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pn. „Międzykulturowa turystyka kulinarna pokoleń”. Wydarzenie odbędzie się w 23 i 24 maja br. w Kampusie Uczelni w Warszawie. Konferencja ma na celu przedstawienie wyników badań, analizę oraz oszacowanie szans i zagrożeń rozwoju turystyki kulinarnej w XXI w. Skierowana jest do producentów żywności tradycyjnej, gestorów bazy gastronomiczno-hotelarskiej i agroturystycznej oraz przedsiębiorców. Spotkanie daje możliwość zdobycia i pogłębienia wiedzy, umiejętności i kompetencji podczas sesji plenarnych, dyskusji oraz warsztatów.

Zakres warsztatów obejmuje tematy:

  • Jak wykorzystać kulinaria do rozwoju gospodarki lokalnej, oferty turystycznej i budowy marki regionów turystycznych w Polsce.
  • Kulinaria i co jeszcze? Projektujemy złożony produkt turystyczny wykorzystujący lokalne umiejętności i zasoby.
  • Szlaki i wioski tematyczne, ich kreacja dla turystów z pokolenia X,Y,Z.
  • Turystyczny potencjał polskich winnic – tworzenie i promocja optymalnej oferty enoturystycznej.
  • Marketing doświadczeń kulinarnych w agroturystykach i małych pensjonatach.

Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować na adres: p.dominik@vistula.edu.pl .

Źródło: mazovia.pl