Wszystkie wpisy, których autorem jest mazowiecka-lgd

Wyniki sondażu o powietrzu na Mazowszu

W celu poznania opinii mieszkańców województwa mazowieckiego na temat jakości powietrza w województwie, a także zlokalizowania obszarów wymagających podjęcia dodatkowych inicjatyw, w grudniu 2018 r. Instytut Badawczy IPC na zlecenie Województwa Mazowieckiego zrealizował badanie ankietowe.

Na wsi oddycha się lepiej!

Ponad połowa respondentów oceniła jakość powietrza pozytywnie. Ogólna ocena jakości powietrza w miejscu zamieszkania była związana z wielkością zamieszkiwanej miejscowości. Na wsiach, aż 80 proc. ankietowanych jakość powietrza oceniło pozytywnie (w tym 17 proc. uznało ją za bardzo dobrą). W miastach liczących więcej niż 100.000 mieszkańców, odsetek osób pozytywnie oceniających jakość powietrza spadł trzykrotnie w stosunku do wsi (27 proc.), a jako bardzo dobrą ocenił jakość powietrza tylko jeden na stu uczestników badania.

Spadek jakości powietrza, a sezon grzewczy.

Mieszkańcy Mazowsza dostrzegają spadek jakości powietrza w swoim miejscu zamieszkania, następujący wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego. Aż 64 proc. badanych wskazuje, że w okresie jesienno-zimowym powietrze jest złe i bardzo złe. Najgorzej sytuacja przedstawia się w większych miastach – to, czym oddychamy, pozytywnie ocenia zaledwie jedna piąta ankietowanych. Tymczasem Polska ma najgorsze powietrze w całej UE, stężenia pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu często przekraczają dopuszczalne normy.

Smog, czy nie smog?

Niemal wszyscy uczestnicy badania zadeklarowali, że spotkali się z terminem „smog” i rozumieją jego znaczenie. Blisko 48 proc. uczestników badania, głównie mieszkańców wsi i małych miast, dostrzega w swojej okolicy problem spalania odpadów w przydomowych kotłowniach. Zdaniem większości to właśnie kotłownie domowe zajmują niechlubne pierwsze miejsce wśród głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza (76 proc.). Jednakże, na podium niesłusznie znalazły się zakłady przemysłowe i elektrownie (72 proc.), gdyż ich szacunkowy wpływ na Mazowszu to ok. 10 proc. Trzecie miejsce to transport (62 proc.). Ze smogiem komunikacyjnym borykają się przede wszystkim duże miasta.

Raport z badania ankietowego
Źródło: mazovia.pl

Smaki z Doliny Radomki

lightbox
Przekazujemy Państwu publikację prezentującą subregion Doliny Radomki przez pryzmat kulinariów żywności i producentów (rolników) produktów spożywczych.
 
Tradycja dobrej kuchni drzemie w każdym gospodarstwie rodzinnym. Nasze mamy i babcie potrafiły wydobyć ciekawe smaki, której jako wspomnienie z dzieciństwa przechowywane są w naszej pamięci.
 
Wielu rolników, przedsiębiorców, osób fizycznych połączyło pasję tworzenia dobrej, zdrowej żywności z działalnością gospodarczą, osiągając sukces.
 
Pokazujemy produkty tradycyjne, lokalne wielokrotnie nagradzane, tak aby szerokie grono odbiorców mogło poznać smaki z Doliny Radomki. Najbardziej aktywni producenci są członkami Sieci Dziedzictwa Kulinarnego na Mazowszu. Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze jest częścią dużego europejskiego organizmu, a to naszych producentów zobowiązuje i nobilituje.
 
Pobierz Publikację

Radom Stolicą Kultury Mazowsza

Radom otrzymał tytuł Stolicy Kultury Mazowsza. Przyznał go miastu Samorząd Województwa Mazowieckiego. Radom otrzyma na organizację wydarzeń kulturalnych wsparcie w wysokości 100 tys. zł.

– To dla nas bardzo duże wyróżnienie i dowód na to, że kultura w naszym mieście stoi na wysokim poziomie. Cieszę się, że Samorząd Województwa Mazowieckiego docenił organizowane w Radomiu różnorodne wydarzenia, które cieszą się dużą popularnością wśród odbiorców. Teraz mają one szansę stać się jeszcze bardziej znanymi zarówno w województwie, jak i na terenie całego kraju. Przyznane nam finansowe wsparcie pozwoli jeszcze lepiej zorganizować zaplanowane imprezy. W ten sposób będą one mocniej promowały Radom – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Inspiracją Stolicy Kultury Mazowsza była Europejska Stolica Kultury. Samorząd Województwa Mazowieckiego co roku rozpatruje wnioski mazowieckich starostw z rocznymi programami imprez kulturalnych organizowanych w mieście powiatowym oraz w sąsiadujących gminach. Tradycją jest przekazywanie kolejnym laureatom przez swoich poprzedników symbolicznego klucza „Stolicy Kultury Mazowsza”. Tegoroczna uroczystość odbędzie się 19 stycznia podczas koncertu Radomskiej Orkiestry Kameralnej.

Ubiegając się o status kulturalnej stolicy Mazowsza władze Radomia wskazały plany organizacji dużych cyklicznych imprez, takich jak obchody Czerwca 76, Nagroda Literacka Witolda Gombrowicza i festiwal „Opętani Literaturą”, Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Pendereckiego „Arboretum”, Nagroda Literacka Miasta Radomia i Targów Wydawnictw Regionalnych, Uliczka Tradycji, Radom Fashion Show, czy Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję. Planowana jest również stała działalność instytucji artystycznych: spektakle Teatru Powszechnego i comiesięczne koncerty Radomskiej Orkiestry Kameralnej oraz jej udział w corocznym Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga van Beethovena pod patronatem państwa Pendereckich. Rozwijana będzie działalność w dziedzinie edukacji kulturalnej, m.in. poprzez otwarcie i rozbudowę nowoczesnego centrum edukacji multimedialnej w Kuźni Artystycznej, prowadzonej przez MOK Amfiteatr.

Natomiast ubiegając się o status kulturalnej stolicy Mazowsza, zgodnie z wymogami konkursu, miasto wskazało konkretne wydarzenia do dofinansowania. Zostały one podzielone na trzy grupy. W ramach promocji bogactwa historycznego zaplanowano doroczne święto patrona miasta – Kaziki, nocne zwiedzanie miasta „Anima Urbis” oraz czerwcowy piknik historyczny „Radom Jagiellonów” na terenie Miasta Kazimierzowskiego. Te trzy imprezy – w Roku Unii Lubelskiej – mają przypominać o znaczeniu, jakie odgrywał w XV-XVI wieku. Zaplanowano również – w roku 90. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej – upamiętnienie wydarzeń w Radomiu w latach 1939-1945. Będą temu służyć m.in. konferencja naukowa oraz wystawa plenerowa nt. wydarzeń podczas okupacji niemieckiej Radomia, specjalna edycja Spotkań z Kulturą Żydowską „Ślad”, promocja wydanej pod koniec 2018 roku pełnej monografii Radomia w czasie wojny Sebastiana Piątkowskiego „Radom w latach wojny i okupacji niemieckiej”.

Bogactwo kulturowe regionu radomskiego ma pokazać m.in. czerwcowy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Tradycyjnej „Zawieruchy Radomskie” oraz Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie”. Z kolei w ramach promocji obecnej pozycji Radomia w kulturze kraju, zaplanowano m.in. organizację nowej inicjatywy „Radom aRt Night”. Ma być to interdyscyplinarne wydarzenie, które odbywać się będzie w godzinach wieczornych i nocnych w przestrzeni miejskiej. W planach jest też Nagroda Literacka Miasta Radomia wraz z Radomskimi Targami Wydawnictw Regionalnych.

Źródło: radom.pl

XII edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje XII edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2018. 

Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Szeroka formuła Konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności.

Zgłoszenia do konkursu należy składać wyłącznie drogą pocztową na załączonym Formularzu zgłoszenia do konkursu, w terminie do 28 lutego 2019 roku na podany poniżej adres korespondencyjny.

Zasady uczestnictwa i przeprowadzania Konkursu zawarte są w załączonym Regulaminie Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2018.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerami telefonów: 22-59-79-116 lub 22-59-79-374, bądź drogą elektroniczną na adres  krzysztof.zaniewski@mazovia.pl lub adriana.jakubowska@mazovia.pl

Regulamin i Formularz