Archiwum kategorii: LGD Razem dla Radomki

Laboratorium tematyczne dla interesariuszy podejścia LEADER

ENRD

Uprzejmie informujemy, że punkt Kontaktowy ENRD organizuje laboratorium tematyczne dla interesariuszy podejścia LEADER 20 lutego 2020 roku w Brukseli. Celem spotkania jest  dyskusja na temat roli LEADER oraz lokalnych grup działania w rozwiązywaniu problemów związanych z młodzieżą i wyludnieniem na obszarach wiejskich w Europie w bieżącym i przyszłym okresie programowania. Spotkanie, program w załączeniu, prowadzone będzie w języku angielskim.

LGD zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o wypełnienie, do 30 stycznia br., formularza on line pod linkiem: https://form.jotformeu.com/93381418849368

Organizator prześle potwierdzenie udziału do 3 lutego br.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz materiały dostępne są na stronie ENRDhttps://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-leader-thematic-lab-youth-and-depopulation_en

Zapraszamy do udziału.

Najsmaczniejsze regionalne potrawy poszukiwane

Konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Boczek rolowany, porzeczkówka Magdy, szczupak z Orzyca, chleb ziołowy czy bezowo-ajerkoniakowy zawrót głowy – to tylko kilka spośród 181 wyjątkowych mazowieckich produktów, które znalazły się na liście wyróżnionych Laurem Marszałka. O tym, jakie smakołyki dołączą w tym roku do grona laureatów, przekonamy się wkrótce. Właśnie ruszyła XIII edycja konkursu. Zgłoszenia można nadsyłać do 29 lutego br.

Konkurs o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Zgłoszenia do konkursu należy składać do 29 lutego br. Wypełniony formularz należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa bądź pocztą elektroniczną na adres: wydzialrolnictwa@mazovia.pl Wszystkie dokumenty konkursowe dostępne są na stronie www.mazovia.pl w zakładce Konkursy/Szkolenia.

Zaproszenie do udziału w programie „EkoPaka – zamykamy obieg surowców”

Program „EkoPaka – zamykamy obieg surowców” to ogólnopolski projekt edukacji ekologicznej kierowany do dzieci w wieku wczesnoszkolnym poprzez zajęcia w szkołach. 

Udział w Programie „EkoPaka” mogą wziąć szkoły  podstawowe  z  województwa mazowieckiego. Uczestniczące w nim placówki będą miały szansę wzbogacić swoje zbiory o edukacyjno-zabawowe pakiety ekologiczne oraz przeprowadzić ciekawe zajęcia na temat wykorzystania surowców, recyklingu opakowań i zrównoważonego rozwoju.

Ekopaka

CO MOŻE ZAWIERAĆ PAKA?

  • grę / zabawy jednorazowe (np.: kolorowanki),
  • drobne upominki, które mogą stanowić nagrody dla dzieci (np.: naklejki),
  • 8 scenariuszy zajęć z wykorzystaniem zawartości paki,
  • narzędzia i materiały plastyczne związane ze scenariuszami.

Biuletynu Sieci OWES

Tematem dziesiątego numeru  „Biuletynu Sieci OWES” jest Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – jak to robią w Unii Europejskiej?

O RLKS szczegółowo opowie Urszula Budzich-Tabor z Europejskiej Sieci Obszarów Rybackich FARNET.

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) to instrument oparty na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007–2013. RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, czyli: oddolność, terytorialność obszaru, zintegrowanie, partnerstwo, decentralizacja zarządzania i finansowania, sieciowanie i współpraca.

Biuletyn do pobrania