XV Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych To spotkanie przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Jego celem jest integracja i wzmacnianie środowiska trzeciego sektora na Mazowszu. Będziemy rozmawiać m.in. o wyzwaniach związanych z działalnością organizacji pozarządowych w mniejszych miejscowościach, wypaleniu aktywistów i aktywistek, dostępie do informacji publicznej, łączeniu potencjałów NGO-ów i MOPS-ów oraz aktywizowaniu młodzieży. Dzięki formie warsztatowej całość zakłada dużą dozę intergacji i wymiany doświadczeń pomiędzy osobami uczestniczącymi.

Udział w wydarzeniu potwierdzili: Tamara Borkowska, Pełnomocniczka Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Jan Myszak, Pełnomocnik Wojewody ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także Weronika Paszewska z Akcji Demokracja i Katarzyna Batko-Tołuć z Sieći Obywatelskiej Watchdog Polska

Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu prosimy przesyłać za pomocą internetowego formularza zgłoszeniowego

Termin zgłoszeń: 8 września. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

XIII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich

Po raz trzynasty serdecznie zapraszamy na Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich, który odbędzie się 23 września br. w Hotelu „500” w Zegrzu k/Warszawy. W programie tradycyjnie nie zabraknie aktualnych informacji na temat środków europejskich dla rozwoju obszarów wiejskich Mazowsza i przedsiębiorczości na wsi; omówimy bieżące problemy związane m.in. z gospodarką odpadami.

Kongres będzie też okazją do zapoznania się ze Smart Villages – nową koncepcją w zakresie kształtowania polityki UE. Poruszona zostanie również tematyka związana z działalnością Kół Gospodyń Wiejskich na Mazowszu oraz włączeniem społecznym seniorów na obszarach wiejskich (w załączeniu wstępny program).

Udział w XIII Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich jest nieodpłatny, liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń), a organizatorzy zapewniają wyżywienie (serwis kawowy i obiad). Uprzejmie prosimy o Państwa deklarację udziału w Kongresie poprzez przesłanie wypełnionego załączonego formularza zgłoszeniowego (podpisany skan) w terminie do dnia 9 września br., na adres e-mail: ksow@mazovia.pl lub fax: 22 59 79 702. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 22 59 79 388, 22 59 79 338 lub mailowy: ksow@mazovia.pl.

Pobierz:

Konferencja „Leader dziś i jutro”

„Leader dziś i jutro – Konferencja podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po roku 2021.”

Pod Patronatem Honorowym
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jana Krzysztofa Ardanowskiego
oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Andrzeja Bętkowskiego.

Konferencja odbędzie się w dniach 30.09 – 02.10.2019 r. w Mąchocicach Kapitulnych k. Kielc.

Jej celem jest przedstawienie postępów we wdrażaniu podejścia Leader w latach 2014 – 2020, analiza roli lokalnych grup działania oraz dyskusja o roli LGD w nowym okresie programowania. W Konferencji wezmą udział wszystkie strony zaangażowane we wdrażanie Leadera, tj. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, KSOW, samorządów województw, lokalnych grup działania (LGD) oraz innych instytucji wspierających na poziomie krajowym i europejskim organizacje wiejskie.

Do udziału w Konferencji LGD może zgłosić jednego przedstawiciela. Zgłoszenia należy wysłać do dnia 14 września 2019 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza https://forms.gle/E2hHCoeUxNNhpdtC9.