Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na lata 2019-2021 dla województwa mazowieckiego

Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na lata 2019-2021 dla województwa mazowieckiego

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, opracowując w 2014 r. Strategię Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, wskazało na potrzebę realizacji polityki senioralnej jako jednej z nowych polityk regionalnych. Rozwinięcie celów i działań mieszczących się w kompetencjach samorządu województwa oraz samorządów powiatowych i gminnych, znalazło swój wyraz w Wojewódzkim Programie Polityki Senioralnej na lata 2019- 2021, który został przyjęty uchwałą nr 1118/62/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 6 sierpnia 2019 r.

Jest nam niezmiernie miło przekazać Państwu ten dokument, z nadzieją, że stanie się on
inspiracją dla podejmowania działań na rzecz osób starszych i pomoże w realizacji spójnej,
wojewódzkiej polityki senioralnej.

Pliki do Pobrania:

Ruszył Budżet Obywatelski Mazowsza

Budżet Obywatelski Mazowsza

Informujemy, że Ruszył Budżet Obywatelski Mazowsza. Do dyspozycji mieszkańców jest 25 mln zł!

Wspólnie zdecydujmy, na co przeznaczyć te pieniądze. Zgłoś projekt i zmieniaj z nami Mazowsze!

Projekt do BOM może zgłosić mieszkaniec województwa mazowieckiego, bez ograniczeń wiekowych. Projekt w imieniu osoby małoletniej zgłasza jej przedstawiciel ustawowy.

Do BOM można zgłaszać projekty inwestycyjne i projekty nieinwestycyjne. Maksymalna wartość projektu inwestycyjnego wynosi 1 mln. zł brutto. Maksymalna wartość projektu nieinwestycyjnego wynosi 200 tys. zł brutto.

Projekty można zgłaszać w ramach dwóch rodzajów pul: ogólnowojewódzkiej, w ramach której do rozdysponowania jest 5 mln zł lub podregionalnej. W ramach pul podregionalnych do rozdysponowania jest 20 mln zł.

Projekty do BOM można zgłaszać do 31 marca 2020 r.

Zapraszamy na https://bom.mazovia.pl/

10-lecie LGR Zalew Zegrzyński

25 lutego br. odbyła się niecodzienna uroczystość. Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński uczciła 10-lecie utworzenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński, które otworzyło możliwość korzystania ze środków funduszu rybackiego. Obszar LGR Zalew Zegrzyński od tego czasu korzysta zarówno z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak też z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

podziekowanie LGR Zalew Zegrzynski mazowiecka sieć lgd

Spotkanie było okazją do wręczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju partnerstwa odznaczeń, medali i wyróżnień.

Cezary Nowek prezes LGD Razem dla Radomki w imieniu mazowieckich Lokalnych Grup Działania uhonorował Kolegę Edwarda Trojanowskiego prezesa

Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński wyróżnieniem Mazowieckiej Sieci LGD

10-lecie istnienia Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kamipnosem”

LGD Miedzy Wisła a Kampinosem

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” zaprasza na obchody Jubileuszu 10-lecia istnienia Stowarzyszenia połączone z oficjalnym otwarciem Multicentrum Misja Kampinos.

W programie między innymi:

  • Podsumowanie 10. lat pracy Stowarzyszenia
  • Wręczenie podziękowań
  • Występ artystyczny

Uroczystość odbędzie się dnia 28 lutego 2020 roku o godzinie 12 w Multicentrum Misja Kampinos przy ulicy Łąki 2 w Błoniu.

multicentrum kampinos