Mazowsze 10 lat w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego

W tym roku przypada jubileusz członkostwa Mazowsza w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Z tej okazji mazowieccy członkowie SDK spotkali się, by podsumować dekadę działalności sieci na Mazowszu. Prezes Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” brał czynny udział w spotkaniu, przedstawiając prezentacje pt. „Sieć Dziedzictwa Kulinarnego w Dolinie Radomki”

Ponadto zapraszamy do posłuchania wypowiedzi prezesa LGD Cezarego Nowek (od 19:45 min) podczas audycji Mazowieckiego Poradnika Rolniczego, którego tematem była: “Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza” 

Rozwój lokalny szyty na miarę czyli od rolnika bez pośrednika


Przedstawiamy Państwu broszurę pt. Rozwój lokalny szyty na miarę czyli od rolnika bez pośrednika wydaną w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2018–2019 przez Lokalną Grupę Działania Przyjazne Mazowsze.
W broszurze znajdziecie Państwo informacje na temat m.in:

  • Formy i zasad sprzedaży produktów tradycyjnych
  • Rolniczego Handlu Detalicznego
  • Certyfikacji i rozpoznawania jakości żywności
  • Nowych trendów i zmiany gustów żywności

Zapraszamy do lektury!

Broszura Rozwój lokalny szyty na miarę czyli od rolnika bez pośrednika

Narodowa Wystawa Rolnicza Poznań 30.11.-2.12. 2018 roku


Z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2018 roku odbędzie się w Poznaniu Narodowa Wystawa Rolnicza. Głównym celem Wystawy jest pokazanie aktualnego oblicza polskiej wsi i jak zmieniała się ona na przestrzeni lat.

W ostatniej dekadzie Lokalne Grupy działania odgrywają znaczącą role w procesie przemiany obszarów wiejskich w Polsce. Zapraszamy Państwa do udziału i zaprezentowania odrobku LGD w transformacji obszarów wiejskich.

Zgłoszenia deklaracji udziału w wystawie, wraz z krótką informacją, co będa chcieli Państwo zaprezentować w trakcie trzech dni.

Deklaracje należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2018r na adresy mail: anna.panufik-wodecka@minrol.gov.pl oraz alina.osinska@minrol.gov.pl

Pliki do pobrania
Zaproszenie oficjalne

Prezentacja – Narodowa Wystawia Rolnicza

Mazovia Circular Congress Płock

Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z Agencją Rozwoju Mazowsza, Płockim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym oraz Mazowieckim Parkiem NaukowoTechnologicznym w Płońsku i partnerami zapraszają do udziału w pierwszej edycji Mazovia Circular Congress . Jest to międzynarodowe spotkanie z udziałem czołowych ekspertów i praktyków w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym.
 
Już 3 i 4 października br. w Płocku istniejące zależności między stanem środowiska naturalnego, działalnością człowieka oraz postępem technologicznym będą stanowić punkt wyjścia do pokazania Państwu jak mądrze rozwijać się gospodarczo. Pokażemy jak zyskać ograniczając ilości surowców, materiałów i energię już na etapie produkcji oraz jak wykorzystać ograniczenia do poszerzenia pól działalności i współpracy międzysektorowej. Zaprezentujemy dobre praktyki i unikatowe rozwiązania regionów, miast, firm i instytucji z całego świata oraz realne korzyści płynące z transformacji gospodarek w kierunku Circular Economy.
 
Poza ogólnym panelem dyskusyjnym wydarzenie będą tworzyć trzy bloki tematyczne: Żywność/Food, Miasto/City, Produkcja/Manufacturing obejmujące wystąpienia ekspertów, praktyków i ich debaty.