Zaproszenie na konferencję pn. „Międzykulturowa turystyka kulinarna pokoleń”

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pn. „Międzykulturowa turystyka kulinarna pokoleń”. Wydarzenie odbędzie się w 23 i 24 maja br. w Kampusie Uczelni w Warszawie. Konferencja ma na celu przedstawienie wyników badań, analizę oraz oszacowanie szans i zagrożeń rozwoju turystyki kulinarnej w XXI w. Skierowana jest do producentów żywności tradycyjnej, gestorów bazy gastronomiczno-hotelarskiej i agroturystycznej oraz przedsiębiorców. Spotkanie daje możliwość zdobycia i pogłębienia wiedzy, umiejętności i kompetencji podczas sesji plenarnych, dyskusji oraz warsztatów.

Zakres warsztatów obejmuje tematy:

  • Jak wykorzystać kulinaria do rozwoju gospodarki lokalnej, oferty turystycznej i budowy marki regionów turystycznych w Polsce.
  • Kulinaria i co jeszcze? Projektujemy złożony produkt turystyczny wykorzystujący lokalne umiejętności i zasoby.
  • Szlaki i wioski tematyczne, ich kreacja dla turystów z pokolenia X,Y,Z.
  • Turystyczny potencjał polskich winnic – tworzenie i promocja optymalnej oferty enoturystycznej.
  • Marketing doświadczeń kulinarnych w agroturystykach i małych pensjonatach.

Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować na adres: p.dominik@vistula.edu.pl .

Źródło: mazovia.pl

Wykorzystanie mediów społecznościowych w promowaniu prod. lokalnych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zaprasza w dniu 26 kwietnia 2019 r. doradców WODR, przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, prywatnych podmiotów doradczych oraz innych instytucji działających na rzecz promocji produktów lokalnych na szkolenie nt.: „Wykorzystanie mediów społecznościach w promowaniu produktów lokalnych”. Zapraszamy również właścicieli firm działających na obszarach wiejskich, zainteresowanych kreowaniem strategii promocji produktów za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistę w zakresie promocji regionów w Internecie, pana Tymoteusza Tymińskiego, od 2015 roku koordynatora mediów społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wykładowca jest praktykiem zarządzającym profilami na wielu portalach społecznościowych (m.in. Facebooku, Twitterze, Instagramie, Flickr, Issuu). Za swoją pracę został dwukrotnie nagrodzony Kryształami PR za najlepszy wizerunek samorządu w mediach społecznościowych. W ramach swoich obowiązków jest odpowiedzialny za organizację Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego i za proces tworzenia contentu wykorzystywanego do promocji Województwa.

Szkolenie składa się z części teoretycznej, popartej praktycznymi przykładami oraz warsztatowej. Szczegóły znajdą Państwo w załączonym programie szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu, ul. Winogrady 63.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 190 zł (wykłady, materiały szkoleniowe, serwisy kawowe, obiad).

Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać do 23. kwietnia 2019 r., e-mailem na adres: poznan@cdr.gov.pl, bądź faxem: 61 820 19 71

Osobą do kontaktu w sprawach merytorycznych jest Pan: Grzegorz Cetner 61 648 62 02, e-mail: g.cetner@cdr.gov.pl 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! Na zajęcia zapraszamy uczestników z własnymi laptopami w celu praktycznego przećwiczenia omawianych zagadnień.

Do pobrania:
– program szkolenia
– karta zgłoszenia uczestnictwa