Smaki z Doliny Radomki

lightbox
Przekazujemy Państwu publikację prezentującą subregion Doliny Radomki przez pryzmat kulinariów żywności i producentów (rolników) produktów spożywczych.
 
Tradycja dobrej kuchni drzemie w każdym gospodarstwie rodzinnym. Nasze mamy i babcie potrafiły wydobyć ciekawe smaki, której jako wspomnienie z dzieciństwa przechowywane są w naszej pamięci.
 
Wielu rolników, przedsiębiorców, osób fizycznych połączyło pasję tworzenia dobrej, zdrowej żywności z działalnością gospodarczą, osiągając sukces.
 
Pokazujemy produkty tradycyjne, lokalne wielokrotnie nagradzane, tak aby szerokie grono odbiorców mogło poznać smaki z Doliny Radomki. Najbardziej aktywni producenci są członkami Sieci Dziedzictwa Kulinarnego na Mazowszu. Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze jest częścią dużego europejskiego organizmu, a to naszych producentów zobowiązuje i nobilituje.
 
Pobierz Publikację

Radom Stolicą Kultury Mazowsza

Radom otrzymał tytuł Stolicy Kultury Mazowsza. Przyznał go miastu Samorząd Województwa Mazowieckiego. Radom otrzyma na organizację wydarzeń kulturalnych wsparcie w wysokości 100 tys. zł.

– To dla nas bardzo duże wyróżnienie i dowód na to, że kultura w naszym mieście stoi na wysokim poziomie. Cieszę się, że Samorząd Województwa Mazowieckiego docenił organizowane w Radomiu różnorodne wydarzenia, które cieszą się dużą popularnością wśród odbiorców. Teraz mają one szansę stać się jeszcze bardziej znanymi zarówno w województwie, jak i na terenie całego kraju. Przyznane nam finansowe wsparcie pozwoli jeszcze lepiej zorganizować zaplanowane imprezy. W ten sposób będą one mocniej promowały Radom – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Inspiracją Stolicy Kultury Mazowsza była Europejska Stolica Kultury. Samorząd Województwa Mazowieckiego co roku rozpatruje wnioski mazowieckich starostw z rocznymi programami imprez kulturalnych organizowanych w mieście powiatowym oraz w sąsiadujących gminach. Tradycją jest przekazywanie kolejnym laureatom przez swoich poprzedników symbolicznego klucza „Stolicy Kultury Mazowsza”. Tegoroczna uroczystość odbędzie się 19 stycznia podczas koncertu Radomskiej Orkiestry Kameralnej.

Ubiegając się o status kulturalnej stolicy Mazowsza władze Radomia wskazały plany organizacji dużych cyklicznych imprez, takich jak obchody Czerwca 76, Nagroda Literacka Witolda Gombrowicza i festiwal „Opętani Literaturą”, Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Krzysztofa Pendereckiego „Arboretum”, Nagroda Literacka Miasta Radomia i Targów Wydawnictw Regionalnych, Uliczka Tradycji, Radom Fashion Show, czy Ogólnopolski Turniej Śpiewających Poezję. Planowana jest również stała działalność instytucji artystycznych: spektakle Teatru Powszechnego i comiesięczne koncerty Radomskiej Orkiestry Kameralnej oraz jej udział w corocznym Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga van Beethovena pod patronatem państwa Pendereckich. Rozwijana będzie działalność w dziedzinie edukacji kulturalnej, m.in. poprzez otwarcie i rozbudowę nowoczesnego centrum edukacji multimedialnej w Kuźni Artystycznej, prowadzonej przez MOK Amfiteatr.

Natomiast ubiegając się o status kulturalnej stolicy Mazowsza, zgodnie z wymogami konkursu, miasto wskazało konkretne wydarzenia do dofinansowania. Zostały one podzielone na trzy grupy. W ramach promocji bogactwa historycznego zaplanowano doroczne święto patrona miasta – Kaziki, nocne zwiedzanie miasta „Anima Urbis” oraz czerwcowy piknik historyczny „Radom Jagiellonów” na terenie Miasta Kazimierzowskiego. Te trzy imprezy – w Roku Unii Lubelskiej – mają przypominać o znaczeniu, jakie odgrywał w XV-XVI wieku. Zaplanowano również – w roku 90. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej – upamiętnienie wydarzeń w Radomiu w latach 1939-1945. Będą temu służyć m.in. konferencja naukowa oraz wystawa plenerowa nt. wydarzeń podczas okupacji niemieckiej Radomia, specjalna edycja Spotkań z Kulturą Żydowską „Ślad”, promocja wydanej pod koniec 2018 roku pełnej monografii Radomia w czasie wojny Sebastiana Piątkowskiego „Radom w latach wojny i okupacji niemieckiej”.

Bogactwo kulturowe regionu radomskiego ma pokazać m.in. czerwcowy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Tradycyjnej „Zawieruchy Radomskie” oraz Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Staropolskie Kolędowanie”. Z kolei w ramach promocji obecnej pozycji Radomia w kulturze kraju, zaplanowano m.in. organizację nowej inicjatywy „Radom aRt Night”. Ma być to interdyscyplinarne wydarzenie, które odbywać się będzie w godzinach wieczornych i nocnych w przestrzeni miejskiej. W planach jest też Nagroda Literacka Miasta Radomia wraz z Radomskimi Targami Wydawnictw Regionalnych.

Źródło: radom.pl

XII edycja Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje XII edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2018. 

Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Szeroka formuła Konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności.

Zgłoszenia do konkursu należy składać wyłącznie drogą pocztową na załączonym Formularzu zgłoszenia do konkursu, w terminie do 28 lutego 2019 roku na podany poniżej adres korespondencyjny.

Zasady uczestnictwa i przeprowadzania Konkursu zawarte są w załączonym Regulaminie Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2018.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich pod numerami telefonów: 22-59-79-116 lub 22-59-79-374, bądź drogą elektroniczną na adres  krzysztof.zaniewski@mazovia.pl lub adriana.jakubowska@mazovia.pl

Regulamin i Formularz

Członkowie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Południowego Mazowsza – e-book

Zapraszamy Państwa do Doliny Radomki – malowniczego i bogatego kulinarnie obszaru Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” – by zaprezentować Członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.

Przedstawiamy Państwu publikację, w której opisani zostali wszyscy Członkowie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Południowego Mazowsza.

W promowaniu smaków potraw przygotowywanych z naturalnych surowców, według tradycyjnych receptur, które przyciągają do małych miejscowości coraz więcej konsumentów poszukujących zdrowej żywności prezentujemy przedsiębiorców, rolników, Członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego naszego subregionu. Zwiększone wykorzystanie i produkcja żywności regionalnej generuje rozwój małych firm. Wszystko to ma wpływ na turystykę, ochronę środowiska, zatrudnienie i zdrowie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspiera takie działania m.in. poprzez realizację projektów współfinansowanych ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego „Promowanie idei Sieci dziedzictwa Kulinarnego Obszaru Południowego Mazowsza” czy poprzez tworzenie szlaków kulinarnych jak Szlak Kulinarny Doliny Radomki, czy Szlak Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Doliny Radomki.

Zapraszamy do wspólnego odwiedzenia producentów wędlin, soków, miodów, wina, przetworów. Do restauracji gdzie serwują pyszną świeżo odłowioną rybę, czy też stek z wołowiny od lokalnego producenta lub na wyśmienity krem pomidorowo – paprykowy oparty na bazie produktu tradycyjnego Papryki Przytyckiej.

Pobierz Członkowie sieci dziedzictwa kulinarnego Mazowsze obszaru doliny Radomki

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspólnie z Partnerem projektu Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej „Radomka”, zaprasza osoby prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne, przedsiębiorców, organizacje zrzeszające osoby fizyczne, lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich)., oraz szkoły z klasami o profilu gastronomicznym, do udziału w konkursie kulinarnym „ Na najlepszą potrawę lokalną przygotowaną z papryki”.

 

Regulamin Konkursu

Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu