polska_siec_lgdZachęcamy do zapoznania się z literaturą zamieszczoną poniżej:

  • Deklaracja z Tartu (Estonia) – Odnowienie podejścia LEADER/RLKS w okresie po 2020 r.
  • Notatka z seminarium „Extending LEADER Innovation” w Brukseli w dniu 22 lutego 2017 r przygotowaną przez Krzysztofa Kwatera.
  • pismo Polskiej Sieci LGD wysłane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi związane z opóźnieniem w przygotowaniu procedur i kart weryfikacji wsniosku o przyzanie pomocy na projekt grantowy oraz wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.2