Archiwum roku: 2015

Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki laureatem prestiżowej nagrody w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2015 r.

„Samorządowy Lider Zarządzania 2015 – Razem dla Rozwoju” to ogólnopolski konkurs organizowany przez Związek Miast Polskich, którego druga edycja rozstrzygnięta została w dniu 16 grudnia 2015 r. w Warszawie. Wśród laureatów konkursu zostało wyróżnione Partnerstwo Paprykowy Szlak – koordynowane i zainicjowane przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”.

 Konferencja podsumowująca Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2015 Konferencja podsumowująca Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2015 - Wystapienie Prezesa LGD Cezarego Adama Nowek  Konferencja podsumowująca Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2015 odbiór głównej nagrody przez Sławomira Białkowskiego – Wójta Gminy Zakrzew, Dariusza Wołczyńskiego – Wójta Gminy Przytyk oraz Cezarego Adama Nowek – Prezesa LGD „Razem dla Radomki”

Czytaj więcej

Perły Mazowsza 2015

pm-260x166-ok

Celem akcji jest wyłonienie i uhonorowanie: najlepszych przedsiębiorców, najciekawszych ofert turystycznych w regionie oraz najpopularniejszych wydarzeń promocyjnych – przy aktywnym udziale mieszkańców poszczególnych gmin.

W konkursie mogą brać udział podmioty gospodarcze z kapitałem prywatnym, organizacje samorządowe, instytucje oraz osoby prywatne, które do dnia 23 grudnia br. wypełnią formularz lub ankietę dostępną na stronie www.przegladpiaseczynski.pl.
Wypełniony formularz lub ankietę należy wrzucić do urny znajdującej się na półpiętrze Urzędu Gminy Lesznowola.

Manifest Obszarów Wiejskich Europy

Przedstawiamy Państwu Manifest Obszarów Wiejskich Europy przyjęty na zakończenie

Drugiego Europejskiego Parlamentu Wiejskiego,

odbywającego się w dniach 4-6 listopada 2015 roku w Schärding (Austria),

w którym uczestniczyło 240 delegatów z 40 krajów europejskich.

W Manifeście znajdą Państwo informacje na temat m.in.:

  • Różnorodności obszarów wiejskich
  • Wspólnota wartości
  • Jakości życia
  • Warunków życia na wsi
  • Praw
  • Wizji przyszłości

Pobierz Manifest Obszarów Wiejskich

Rozporządzenie z dnia 12 października 2015 r. w ramach PROW 2014-2020.

Przedstawiamy opublikowany tekst rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Pobierz Rozporządzenie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Rozporządzenie z dnia 23 października 2015 r. w sprawie przyznawania pomocy finansowej PROW 2014-2020.

Przedstawiamy opublikowany tekst rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pobierz Rozporządzenie Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji