Archiwum roku: 2016

Szkolenia dla LGD przygotowane przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Zapraszamy Lokalne Grupy Działania do wzięcia udziału w szkoleniach przygotowywanych przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi obejmuje zorganizowanie jednodniowego szkolenia oraz trzech cykli warsztatów rozwijających kompetencje Lokalnych Grup Działania w zakresie wykonywanych przez nie zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Wszystkie informacje dotyczące warsztatów/szkoleń, listy osób zakwalifikowanych na szkolenia, materiały ze szkoleń, informacje o przebiegu realizacji zadania będą umieszczane na stronie www.faow.org.pl.

W celu zgłoszenia należy pobrać formularz dostępny pod tym linkiem
Zgłoszenie należy wypełnić, wydrukować i podpisać oraz wysłać skan na adres: sekretariat@faow.org.pl oraz zarzad2@swiatowidlubowo.pl

harmonogram

Źródło: faow.org.pl

Kiermasz Świąteczny „Polska Smakuje” 20-22.12.2016 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencją Rynku Rolnego organizuje po raz drugi Kiermasz Świąteczny „Polska Smakuje” w dniach 20-22.12.2016 przed budynkiem MRiRW w Warszawie ul. Wspólna 30.

Cena wynajmu domku wystawienniczego wraz z potrzebną infrastrukturą to 500 zł brutto.
Warunkiem rezerwacji stoiska wystawienniczego jest przesłanie karty zgłoszenia na fax 48 365 49 70 lub mail radom@cdr.gov.pl oraz uiszczenie zaliczki w kwocie 300 zł brutto do dnia 14 grudnia br.

Więcej informacji dotyczących kiermaszu zawarte są w Regulaminie Kiermaszu

Karta Zgłoszenia

Żywność bezpośrednio od rolnika

Prezydent RP Andrzej Duda 2 grudnia podpisał ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

Celem ustawy jest stworzenie lepszych możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży konsumentom finalnym żywności wyprodukowanej w całości lub w części z własnej uprawy, chowu lub hodowli podmiotu działającego na rynku spożywczym.

Ustawodawca wprowadził do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia pojęcie „rolniczy handel detaliczny”, definiując go jako handel detaliczny w rozumieniu art. 3 ust. 7 rozporządzenia nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Handel detaliczny zgodnie z rozporządzeniem oznacza obsługę i/lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla konsumenta finalnego; określenie to obejmuje terminale dystrybucyjne, działalność cateringową, stołówki zakładowe, catering instytucjonalny, restauracje i podobne działania związane z usługami żywnościowymi, sklepy, centra dystrybucji w supermarketach i hurtownie. Handel detaliczny polega na zbywaniu konsumentowi finalnemu, o którym mowa w art. 3 ust. 18 rozporządzenia nr 178/2002 (ostateczny konsument środka spożywczego, który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa spożywczego), żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym. Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy powinny być dokonywane w ilościach dostosowanych do potrzeb konsumentów oraz nie zagrażać bezpieczeństwu żywności i ochronie zdrowia publicznego. Warunkiem takiej działalności będzie prowadzenie dokumentacji umożliwiającej określenie ilości zbywanej żywności. Co do zasady ustawodawca przyjął, że rolniczy handel detaliczny nie może odbywać się z udziałem pośrednika.

Czytaj więcej

Źródło: wrp.pl

Konferencja dotycząca działania LEADER w ramach PROW 2014-2020

Zapraszamy na Konferencję dotyczącą działania Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2016 r. w Hotelu Ossa Congress & Spa ****, Ossa 1, 92-200 Rawa Mazowiecka.

Wyżywienie i zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem, w dniu 1-2 grudnia 2016 r., dla jednego przedstawiciela lokalnej grupy działania, oraz bezpłatne uczestnictwo, w tym wyżywienie (bez zakwaterowania) dla każdego kolejnego przedstawiciela lokalnej grupy działania zainteresowanego udziałem w Konferencji.

Konferencja organizowana jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30

Program konferencji

Rejestracja