Archiwum roku: 2016

Wizyta mazowieckich Lokalnych Grup Działania w GAL Pays Othe-Armance

Przedstawiciele mazowieckich Lokalnych Grup Działania realizując program wizyty studyjnej Innowacyjna Szampania w ojczyźnie, gdzie stworzono program Leader odwiedzili francuskie LGD (GAL). Spotkali się z GAL Pays Othe-Armance, która była gospodarzem spotkania, a także z GAL Côte des Bar oraz z GAL Parc naturel regional de la Foret d’Orient (GAL Pnrfo) i dziennikarzami lokalnej prasy. Spotkanie otworzył pan Yves FOURNIER – burmistrz Aix-en-Othe, prezes Wspólnoty Gmin Othe Aix i przewodniczący Petr Othe. Krótko scharakteryzował obszar, zaprezentował prelegentów, członków Komitetu programowego.

Działalność GAL Pays Othe-Armance przedstawił pan Marie-Francis Bemanana. Jest to grupa funkcjonująca na terenach rolniczych, 88 gmin (wspólnot). Liczba mieszkańców 30 631, gęstość zaludnienia 26 mieszkańców/km2

Obszar słynie ze znakomitego cydru, soków, kukurydzy bonduelle, sera chaourse. Istotny problem to starzejące się społeczeństwo.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleń e-learningowych w ramach projektu Mazowiecka Kuźnia Smaków.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych przygotowanych w ramach projektu „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych” które związane są z tematyką: Rola produktów tradycyjnych w rozwoju obszarów wiejskich, Produkty tradycyjne i lokalne w systemach żywności wysokiej jakości, Marketing i budowa silnej marki produktów tradycyjnych, Papryka Przytycka, Wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego w turystyce wiejskiej i agroturystyce. Dla 5 najaktywniejszych uczestników szkoleń przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe (sprzęt RTV/AGD).

W ramach szkoleń będą mogli Państwo zdobyć wiedzę w zakresie związanym z możliwością budowy silnej marki produktów regionalnych, lokalnych i tradycyjnych. Pokażemy możliwości zakładania działalności polegających na produkcji i przetwórstwie produktów regionalnych w oparciu o zdrową żywność, która dziś cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Pokażemy w jaki sposób skutecznie promować markę swojego produkty. Projekt jak i oferowane w nim szkolenia proponują realizację działań związanych z rozwojem i aktywizacją rolników i producentów wytwarzających już “regionalne speciały” jak również osób które daną tematyką się nie zajmują, a chciałyby w ten sposób rozwijać swoją drogę zawodową. Może być to dla nich duża szansa rozwoju.

Formularz zgłoszeniowy do szkoleń dostępny jest pod adresem: http://elearning-szkolenia.eu/formularz7/index.html

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych” realizowanych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach działania Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Inicjatywa ta oferuje szereg specjalistycznych zajęć szkoleniowych, warsztatów i szkoleń e-learningowych związanych z budowaniem silnej marki produktów tradycyjnych, regionalnych, producentów branży spożywczej, jak również z rozwojem mieszkańców obszarów wiejskich, którzy chcieliby podjąć działalność pozarolniczą związaną z produkcją zdrowej żywości.

Seminarium „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju”

W dniu 21 września 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się seminarium „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju”. Organizatorem seminarium był Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego we współpracy z Polską Siecią LGD – Federacją Regionalnych Sieci LGD w Polsce i Partnerstwem Tematycznym nr 22 Strategicznej Mapy Drogowej Strategii III Sektora.

Celem seminarium było zainicjowanie dyskusji w zakresie kierunków rozwoju mechanizmu RLKS w Polsce w kontekście Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie nowych narzędzi rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020: zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (CLLD) (2015/2224(INI)). W przedmiotowej rezolucji wskazano nie tylko na dużą rolę tego mechanizmu (jak i mechanizmu ZIT) dla rozwoju lokalnego, ale także na możliwość obowiązkowego zastosowania w nowym okresie programowania mechanizmu RLKS we wszystkich programach operacyjnych. W Polsce mechanizm RLKS jest zastosowany obecnie w formule bezpośredniej tylko w dwóch województwach na obszarach wiejskich i obszarach zależnych od rybołówstwa oraz w 7 miastach, tylko w jednym województwie. Uczestnicy seminarium dyskutowali nad tym czy, a jeśli tak – to jak rozszerzyć zastosowanie mechanizmu RLKS, aby zarówno instytucje wdrażające, jak i przede wszystkim społeczności lokalne mogły przygotować się do rosnącej roli mechanizmu RLKS w programowaniu i realizacji rozwoju lokalnego.

Czytaj więcej