Archiwum roku: 2017

Walne Zebranie Członków ELARD podjęło ważne decyzje na kolejne lata

W dniach 22-24 listopada 2017 r. w Laulasmaa (Estonia), odbyło się seminarium zorganizowane przez ELARD i Walne Zebranie Członków tej organizacji. Celem tych wydarzeń było podsumowanie Przewodnictwa Estonii, podjęcie stanowisk ELARD na następne lata oraz wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Rady na lata 2018-2019.

Podczas Walnego Zebrania Członków ELARD potwierdziło swoje stanowisko odnośnie RLKS w latach 2021-2027. ELARD opowiada się za obligatoryjnym wdrażaniem RLKS we wszystkich krajach na wszystkich obszarach (wiejskich, miejskich i zależnych od rybactwa). Jest ważne, aby osiągnąć znaczące uproszczenie regulacji dla RLKS na poziomie UE dzięki jednego zbiorowi zasad dla wszystkich funduszy oraz utworzeniu jednego funduszu dla RLKS z udziałem przynajmniej 15% środków z każdego funduszu na poziomie krajowym.

W wyniku wyborów, nowym Przewodniczącym ELARD na lata 2018-2019 została Maria João Botelho z Portugalii (Przewodnicząca Portugalskiej Sieci LGD – Federation Minha Terra). Nowymi Wiceprzewodniczącymi będą: dotychczasowa Przewodnicząca ELARD – Kristiina Tammets z Estonii and Marion Eckardt ze Szwecji.

Podczas spotkania, Walne Zebranie Członków wybrało również Radę. Obok Przewodniczącej i Wiceprzewodniczących, siedmioosobową Radę tworzą: Maria José Murciano (Hiszpania), Kirsten Birke Lund (Dania), Hartmut Berndt (Niemcy) and Radim Sršen (Czechy).

ELARD z zadowoleniem przyjął nowych członków z Włoch, Bułgarii i Rumunii. Niemcy stały się pełnoprawnym członkiem po okresie roku bycia członkiem stowarzyszonym.

Pobierz Notatkę prasową

Przegląd Obszarów Wiejskich UE numer 24 – Nowe spojrzenie na możliwości przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

W tym numerze Przeglądu Obszarów Wiejskich UE przedstawiono niektóre z najnowszych pomysłów i praktyk dotyczących tego, jak można wspierać wiejską przedsiębiorczość, wykorzystując pojawiające się możliwości i ukryty potencjał do stworzenia nowych typów dobrze prosperujących przedsiębiorstw wiejskich.

Nie ignorując licznych wyzwań, w obliczu których stoją obszary wiejskie Europy, w numerze przedstawiono przegląd możliwości oferowanych przez rozmaite sektory od biotechnologii po gospodarkę doświadczeń, a także szans stwarzanych przez nowe technologie informatyczne oraz przez zmieniające się potrzeby konsumentów.

Ponadto w numerze przedstawiono, jak w sposób strategiczny można realizować Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich z wykorzystaniem takich możliwości, a zarazem znajdując inteligentniejsze sposoby skutecznego wspierania przedsiębiorczości oraz podejmowania ukierunkowanych wysiłków w celu przezwyciężenia wyzwań specyficznych dla obszarów wiejskich.

Pobierz Przegląd Obszarów Wiejskich UE numer 24

Ankieta ENRD skierowana do LGD

Ankieta ENRD 2017 skierowana do LGD pozostaje otwarte do 1 grudnia. Wraz z DG AGRI chcielibyśmy zachęcić Państwa do skorzystania z tej okazji, aby wypowiedzieć się na temat wdrażania LEADER w Waszym regionie. Wypełnienie ankiety zajmuje około 40 minut. Można uzyskać dostęp do ankiety tutaj, angielskiej wersji PDF tutaj i listy kodów LGD tutaj.

Należy pamiętać, że istnieją pytania, na które można wybrać tylko ograniczoną liczbę odpowiedzi, instrukcje dla każdego pytania powinny to wyjaśnić. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania, kontakt możliwy  pod adresem leader-clld@enrd.eu .