Archiwum roku: 2018

Społeczeństwo obywatelskie oparte na wartościach


To będzie niepowtarzalna okazja do spotkania ponad 350 praktyków, teoretyków, a przede wszystkim pasjonatów sektora pozarządowego z kraju i zagranicy. Już dziś zachęcamy do zarezerwowania dwóch ostatnich dni listopada na udział w rocznicowej konferencji o społeczeństwie obywatelskim!

Zapraszamy na Konferencję „Społeczeństwo obywatelskie oparte na wartościach”, która odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2018 r. w Warszawie.

Każdego dnia konferencja rozpocznie się o godz. 9:30 i zakończy o godz. 17:30. Wstępny program zakłada następujący przebieg:

Program Konferencji.
Więcej informacji już wkrótce!

LGD „Bądźmy Razem” obchodzi 10-lecie powstania

Z tej okazji Lokalna Grupa Działania „Bądźmy razem” zorganizowała w Łochowie konferencję podsumowującą dziesięć lat działalności. Stowarzyszenie zostało wyróżnione Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”, który wręczyły wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i członek zarządu Elżbieta Lanc.

Wszystko zaczęło się na początku czerwca 2008 r., gdy przedstawiciele trzech gmin: Korytnicy, Stoczka i Łochowa podczas spotkania roboczego zdecydowali o powołaniu Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem”. W zebraniu założycielskim wzięło udział 56 osób! Uczestnicy podjęli uchwałę w sprawie powołania stowarzyszenia wraz z jego władzami. Nazwę stowarzyszenia wybierano spośród trzech propozycji: „I mogę więcej”, „Bądźmy dobrymi sąsiadami” i „Bądźmy Razem”. Siedzibą stowarzyszenia jest Węgrów. Obszar LGD tworzy dziesięć sąsiadujących ze sobą gmin województwa mazowieckiego, powiatu węgrowskiego: Łochów, Stoczek, Korytnica, Liw, Miedzna, Wierzbno, Grębków, Sadowne, miasto Węgrów oraz jedna z powiatu sokołowskiego: gmina Bielany. Obszar LGD to przeszło 133 tys. ha i 270 miejscowości, w których mieszka ponad 71 tys. osób.

Podczas konferencji zaproszeni prelegenci przedstawili ciekawe referaty. „Klucze do sukcesu rozwoju obszarów wiejskich. Z doświadczeń wiosek tematycznych” to temat wykładu, który wygłosił Krzysztof Margol, działacz społeczny, pedagog i samorządowiec, współzałożyciel i prezes zarządu Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”. Tomasz Tuszyński, przedsiębiorca branży IT, nauczyciel informatyki omówił czym są „Inteligentne Wioski”, i przybliżył ich rolę i globalne znaczenie.

Czytaj więcej

Mazowsze 10 lat w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego

W tym roku przypada jubileusz członkostwa Mazowsza w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Z tej okazji mazowieccy członkowie SDK spotkali się, by podsumować dekadę działalności sieci na Mazowszu. Prezes Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” brał czynny udział w spotkaniu, przedstawiając prezentacje pt. „Sieć Dziedzictwa Kulinarnego w Dolinie Radomki”

Ponadto zapraszamy do posłuchania wypowiedzi prezesa LGD Cezarego Nowek (od 19:45 min) podczas audycji Mazowieckiego Poradnika Rolniczego, którego tematem była: “Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza” 

Rozwój lokalny szyty na miarę czyli od rolnika bez pośrednika


Przedstawiamy Państwu broszurę pt. Rozwój lokalny szyty na miarę czyli od rolnika bez pośrednika wydaną w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2018–2019 przez Lokalną Grupę Działania Przyjazne Mazowsze.
W broszurze znajdziecie Państwo informacje na temat m.in:

  • Formy i zasad sprzedaży produktów tradycyjnych
  • Rolniczego Handlu Detalicznego
  • Certyfikacji i rozpoznawania jakości żywności
  • Nowych trendów i zmiany gustów żywności

Zapraszamy do lektury!

Broszura Rozwój lokalny szyty na miarę czyli od rolnika bez pośrednika