24 października 2019 roku zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Województwem Mazowieckim a Polską Akademią Nauk, dotyczące współpracy mającej na celu podejmowanie wzajemnych działań i inicjatyw na rzecz środowiska osób starszych na Mazowszu.

Przygotowując się do zaplanowania oraz realizacji zadań należących do kompetencji Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej i PAN, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie tematyki wykładów, prelekcji, którą jesteście Państwo zainteresowani.

Pomocne informacje (np. o działalności instytutów naukowych) można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk. Zachęcam również do zapoznania się z porozumieniem, które jest dostępne na stronie MCPS (http://www.mcps.com.pl) w zakładce polityka senioralna.

Zgromadzenie informacji dotyczących tematyki jest etapem przygotowawczym do realizacji zapisów Porozumienia. Informację, przygotowaną w dowolnej formie, proszę
przesłać do 31 stycznia 2020 r. na adres: urszula.kupis@mcps.com.pl.