10-lecie LGR Zalew Zegrzyński

25 lutego br. odbyła się niecodzienna uroczystość. Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński uczciła 10-lecie utworzenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński, które otworzyło możliwość korzystania ze środków funduszu rybackiego. Obszar LGR Zalew Zegrzyński od tego czasu korzysta zarówno z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak też z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

podziekowanie LGR Zalew Zegrzynski mazowiecka sieć lgd

Spotkanie było okazją do wręczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju partnerstwa odznaczeń, medali i wyróżnień.

Cezary Nowek prezes LGD Razem dla Radomki w imieniu mazowieckich Lokalnych Grup Działania uhonorował Kolegę Edwarda Trojanowskiego prezesa

Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński wyróżnieniem Mazowieckiej Sieci LGD