26-600 Kultura. Nowy projekt promujący muzea regionu radomskiego.

 Jeden bilet do sześciu muzeów na terenie Radomia i w najbliższej okolicy, propozycje ścieżek turystycznych i aktywnego spędzania wolnego czasu oraz informacje o aktualnych wydarzeniach kulturalnych to główne założenia projektu „26-600 Strefa Kultury”.

Turystyka weekendowa na Mazowszu

Mazowsze jest jednym z najbardziej aktywnych turystycznie regionów. Aby zachęcić mieszkańców oraz turystów do skorzystania z atrakcji znajdujących się w Radomiu i w jego okolicach cztery instytucje kultury stworzyły wspólną ofertę pod nazwą „26-600 Strefa Kultury”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 665 553 zł.

Uczestnicy

W projekcie, oficjalnie zainaugurowanym 24 stycznia przez m.in. wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bożennę Pacholczak oraz marszałka Adama Struzika, biorą udział: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” jako lider projektu, Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie oraz Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Partnerami są także przedsiębiorcy z branży gastronomicznej i hotelarskiej, którzy posiadaczom biletów oferują atrakcyjne rabaty.

Dedykowany portal promocyjny

Instytucje kultury z Radomia oraz subregionu radomskiego promują swoją aktywność w obszarze kultury poprzez portal www.2600.pl oraz oficjalny profil projektu na Facebooku. To źródło wiedzy o ofercie kulturalnej – bieżącej i planowanej działalności placówek biorących udział w projekcie. Można tu pobrać zindywidualizowane programy zwiedzania, przeczytać o atrakcjach Radomia i okolic oraz zrobić internetową rezerwację biletów.

Wirtualny bilet do muzeów

Placówki można zwiedzać, posługując się wspólnym biletem w cenie 20 zł, kupionym za pośrednictwem strony internetowej www.26600.pl , infokiosku (dostępnego w każdym z muzeów) lub aplikacji w smartfonie. Obejmuje on jednorazowy wstęp do wszystkich uczestniczących w projekcie instytucji i jest ważny przez 7 dni.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej inicjatywy: http://www.26600.pl/