Pakiet warsztatów, przygotowany przez Komisję Europejską / DG AGRI, jest okazją dla mieszkańców obszarów wiejskich do zbadania ich idealnej wizji przyszłości własnego obszaru wiejskiego. Jest to jeden z kanałów, za pomocą którego ludność wiejska może przyczynić się do Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich.

Aby uwzględnić je w pracach Komisji Europejskiej nad opracowaniem długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich, wyniki warsztatów należy przesłać do 31 stycznia 2021 r. Na adres EC-RURAL-VISION-WELCOME-TO-OUR-RURAL@ec.europa .eu.

Więcej informacji znajdujdziecie Państwo tutaj.

Wersje językowe obejmują większość języków UE.