Nowy RIS do 2030 roku – Mazowsze

16 marca 2021 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.

Strategia wyznacza zestaw celów strategicznych i katalog działań na rzecz mazowieckiej innowacyjności na kolejne 10 lat. Wprowadzono także niewielkie zmiany w obszarach inteligentnej specjalizacji. Zapraszamy do zapoznania się z nową strategią.

Serdecznie dziękujemy wszystkim interesariuszom zaangażowanym w proces tworzenia i konsultacji nowej strategii. Zapraszamy do dalszej współpracy w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania i współtworzenia regionalnego ekosystemu innowacji. Szczegóły podamy niebawem.