Lokalna Grupa Działania Perły Mazowsza

serdecznie zaprasza na konferencję  

„Zdrowy, atrakcyjny, turystyczny produkt regionalny obszaru
LGD Perły Mazowsza”

Konferencja odbędzie się 29 maja 2014r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Tarczynie,  ul. J. Stępkowskiego 17.

Program konferencji:

  • 10:00 – Jan Dębski Prezes Zarządu LGD Perły Mazowsza

– Otwarcie Konferencji, przywitanie gości.

  • 10:15 – Barbara Galicz Przewodnicząca Rady LGD

„Wsparcie zdrowego, atrakcyjnego, turystycznego rozwoju lokalnego przez LGD
Perły Mazowsza”

  • 10:30 – Krzysztof Zaniewski 

 „Marketing i promocja zdrowego owocowego produktu regionalnego”.

  • 12:15 – Małgorzata Borowa 

„Ogólne założenia integrowanej produkcji oraz Integrowanej Ochrony roślin”.

  • 12:45 – Zbigniew Durajczyk           

„Pasieka jako dobry przykład rozwoju zdrowego, atrakcyjnego, turystycznego produktu regionalnego”.

  • 13:15 – Marcin Kiliański                   

„Wykorzystanie pomocy finansowej PROW na rzecz rozwoju zdrowego, atrakcyjnego, turystycznego produktu
regionalnego”.

  • 13:45 – Panel Dyskusyjny:             

Funkcjonowanie i współpraca w ramach Klastra lokalnych produktów turystycznych LGD Perły Mazowsza

  • 14:15 – Wystawa i degustacja:     

Zdrowy, atrakcyjny, turystyczny produkt regionalny.                                                     

        LGD Perły Mazowsza – konto Facebook