Uproszczone sprawozdania finansowe w LGD

Koleżanki i Koledzy

Prezesi Mazowieckich Lokalnych Grup Działania

Przesyłam informację o zmianie ustawy o rachunkowości, która obowiązuje od 5 września 2014 roku, na mocy której stowarzyszenia i fundacje mogą skorzystać z możliwości sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego. Warunkiem jest podjęcie przez organ zatwierdzający odpowiedniej uchwały. Uchwała powinna być podjęta do 31 marca br.

Osoby zainteresowane mogą skorzystać ze szkolenia organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze (FRDL) w Warszawie dnia 3 lutego br.

Łączę wyrazy szacunku i pozdrawiam

Edward Trojanowski

Prezes LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”

W załączeniu:

  1. Informacja
  2. Zaproszenie na szkolenie