Aktywna wieś – dobre praktyki. Publikacja przedstawiająca efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGD „Razem dla Radomki” w latach 2009-2015.

Zachęcamy Państwa do lektury publikacji przedstawiającej działalność Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w latach 2009-2015. Był to okres w którym staraliśmy się w sposób aktywny dążyć do aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich sześciu gmin położonych na terenie południowego Mazowsza. To dla tych gmin: Jedlińska, Przytyka, Przysuchy, Wieniawy, Wolanowa i Zakrzewa pozyskaliśmy blisko 12 milionów złotych, dzięki którym udało się zrealizować inicjatywy o wartości wynoszącej ok. 18 milionów złotych.

    W wydawnictwie prezentujemy 106 projektów które otrzymały dofinansowanie w ramach naborów wniosków prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie dla działań Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – związanych z tworzeniem i rozwojem mikroprzedsiębiorstw, różnicowaniem działalności nierolniczej, realizacją inwestycji czy wspieraniem oddolnych inicjatyw dla działania „Małe Projekty” związanych z kreowaniem projektów edukacyjnych i artystycznych, organizacji imprez kulturalnych, wydawnictw publikacji historycznych i kulturowych. Skutecznie staraliśmy się sięgać po środki zewnętrzne zarówno z funduszy unijnych jak i krajowych, realizując ponad 10 inicjatyw wybranych w konkursach (związanych z aktywizacją zawodową, rozwojem przedsiębiorczości wśród młodzieży, edukacją kulturalno-medialną, promocją dziedzictwa historycznego i kultury obszarów wiejskich) o których opowiadamy na łamach naszego wydawnictwa.

      Publikacja dostępna jest na naszej stronie internetowej pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/e-book/aktywnawies/index.html