71 numer Biuletynu LGD Razem dla Radomki. Zachęcamy do lektury.

biuletyn71_sZapraszamy do lektury 71 numeru naszego Biuletynu Informacyjnego, w którym prezentujemy najciekawsze inicjatywy realizowane przez nasze Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” oraz przez naszych partnerów, instytucje z terenu gmin tworzących naszą LGD. Aktualne wydanie naszego Informatora rozpoczynamy od zaprezentowania informacji o wyborze w konkursie Zarządu Województwa Mazowieckiego do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Razem dla Radomki na lata 2016-2023, czyli nadrzędnego dokumentu w którym określiliśmy założenia i cele, zaplanowane do osiągnięcia w ramach nowej perspektywy unijnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Otrzymaliśmy w ramach tego działania ok. 10 milionów złotych, które przeznaczone zostaną na rozwój i aktywizację obszarów gmin Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.
Biuletyn dostępny jest pod adresem: http://razemdlaradomki.pl/biuletyny/biuletyn71/index.html