Agrotravel 2013

Degustacje potraw regionalnych, warsztaty rękodzieła, ale również tańce, wspólna zabawa przy muzyce ludowej wykonywanej przez "wiejskich jazzmanów" czekały na gości stoiska wystawienniczego LGD Razem dla Radomki podczas zakończonych w niedzielę Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskich i Agroturystyki Agrotravel w Kielcach.

Agrotravel – to impreza która na trwale wpisała się w kalendarz wydarzeń, w którym uczestniczy Stowarzyszenie "Razem dla Radomki". Tegoroczna edycja była czwartą na której promowaliśmy dziedzictwo kulturalne, turystykę oraz przedsiębiorców z terenu naszych gmin. W tym roku LGD "Razem dla Radomki" – pełniła również funkcję koordynującą na stosiku wystawienniczym Lokalnych Grup Działania Południowego Mazowsza, udostępnionym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Oprócz naszego Stowarzyszenia podczas targów zaprezentowały się Lokalne Grupy Działania "Wspólny Trakt", "Dziedzictwo i Rozwoj", "Zapilicze" "Na Piaskowcu", "Wszyscy Razem" oraz zespoły śpiewacze i koła gospodyń wiejskich z ich terenu.

Targi Agrotravel od 5 lat są miejscem szerokiej prezentacji krajów i regionów, prezentacji ofert i atrakcji turystyki wiejskiej. Organizowane są przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Świętokrzyską Organizację Turystyczną. Jest to największa tego typu impreza w Polsce – na której prezentuje i promuje się produkt turystyki wiejskiej. Co więcej Targi to również centrum spotkań potencjalnych nowych przedsiębiorców oraz partnerów do współpracy w zakresie budowania i rozwoju markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej. Ideą imprezy jest szeroko rozumiana komercjalizacja usług turystyki wiejskiej i promocja obszarów wiejskich. Tegoroczną edycję odwiedziło ponad 20 tyś. osób, które mogły zapoznać się z ofertą turystyczną zaprezentowaną na 150 stoiskach. Obok wystawców z Polski zaprezentowali się przedstawiciele Finlandii, Słowacji, Algierii, Węgier. Parkour, jarmark, czy regionalne wyroby kulinarne czy szeroka oferta wypoczynku na łonie przyrody to nie wszystko, co czekało gości na wystawie. W ramach AGROTRAVEL 2013 kontynuowane były cieszące się ogromnym zainteresowaniem, wydarzenia towarzyszące tj.: konferencje, szkolenia, warsztaty czy spotkania. Podczas Międzynarodowej Konferencji pn. "Infrastruktura około turystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich" omówione zostały zagadnienia poświęcone tematowi infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz mienionej przestrzeni publicznej obszarów wiejskich, mających istotny wpływ na atrakcyjność turystyczną regionów; przedstawione zostały oferty turystyki wiejskiej oraz nowe podejścia w rozwoju tego sektora gospodarki w oparciu o budowanie i sieciowanie produktów turystycznych oraz efektywne działania marketingowe.

Przez trzy dni nasze stoisko odwiedziło kilkanaście tysięcy osób, które mogli spróbować pysznych dań regionalnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Bieniędzic i Chomętowa, zespoły śpiewacze Mirowianki, Grabowianki, Misz Masz oraz przez Stowarzyszenie Wiejskie Wysokina i Cetnia. Na stole nie zabrakło również wielokrotnie nagradzanych produktów – wyrobów wędliniarskim – w tym Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Szynki Zdziechowskiej" i "Salcesonu Wizytowego" przygotowanych przez Gospodarstwa Państwa Pysiak, przetworów z "Papryki Przytyckiej", tradycyjnego pieczywa z Piekarni Wacyn, czy naturalnie mętnych soków – Smakusia z Doliny Radomki. Dodatkowo atrakcją były pokazy rękodzieła ludowego – w wykonaniu rzeźbiarzy i garncarzy, a największym powodzeniem cieszyły się występy zespołów śpiewaczych i kapel ludowych z terenu Lokalnych Grup Działania Południowego Mazowsza, które porwały do tańca i wspólnej zabawy licznie zgromadzoną publiczność. Stoisko Samorządu Województwa Mazowieckiego, na którym prezentowało się nasze LGD – należało do najbardziej barwnych i najchętniej odwiedzanych, co zostało również zauważone przez Organizatorów Targów, który przyznali specjalne wyróżnienie dla w konkursie na najciekawszy pawilon.

Targi stanowią doskonałe miejsce do promocji i prezentacji oferty turystycznej, produktów tradycyjnych oraz dziedzictwa kulturowego obszaru gmin należących do naszego Stowarzyszenia. Są również okazją do spotkań z innymi organizacjami, sprzyjają nawiązywaniu kontaktów z Lokalnymi Grupami Działania z terenu kraju i z zagranicy, wymianie doświadczeń i najważniejszych spostrzeżeń w zakresie działań podejmowanych w kierunku rozwoju turystyki wiejskiej. Dla zwiedzających Targi stanowiły niezwykły kiermasz propozycji wypoczynku na wsi, a także prezentacje wyrobów regionalnych, kultury, obrzędów życia codziennego i tradycji wiejskiej.