Akademia Europejska 2023

Zaproszenie do udziału dla osób, które chcą wiedzieć, jak działa Unia Europejska

Akademia to kurs online, którego celem jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, szczególnie w kontekście dynamicznych zmian, które zachodzą w związku z toczącą się wojną i innymi globalnymi wyzwaniami. Organizatorami są Fundacja Schumana, Fundacja Adenauera oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Kurs będzie się składał z pięciu, 90-minutowych spotkań on-line organizowanych w okresie kwiecień-czerwiec 2023 roku. Uczestnicy otrzymają Certyfikat ukończenia Akademii Europejskiej. Po zakończeniu cyklu chętni będą mogli się włączać w inne działania organizatorów Akademii, jak konferencje, warsztaty, wyjazdy studyjne (także zagranicą), etc.

Kto może wziąć udział w Akademii?

Kurs przeznaczony jest w szczególności dla:

  • działaczy organizacji społecznych i obywatelskich;
  • pracowników sektora edukacji;
  • pracowników administracji publicznej, szczególnie na poziomie lokalnym;
  • innych osób, które w swojej pracy, edukacji lub działalności społecznej stykają się ze sprawami o tematyce europejskiej

W Akademii mogą wziąć udział osoby zamieszkałe w całej Unii Europejskiej. Wymagane jest sprawne posługiwanie się językiem polskim.

Program Akademii

Podczas seminariów poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Jak działa Unia Europejska? Czym tak naprawdę się zajmuje i jak podejmuje decyzje.
  • Narzędzia weryfikacji informacji z sieci dostępne dla każdego. Dezinformacja w Europie.
  • Dlaczego łatwo mogę kupić buty z Włoch? Wspólny rynek jako podstawa istnienia Wspólnoty Europejskiej.
  • Jak wojna zmienia Unię Europejską? Czy starczy nam gazu, czy możliwe jest członkostwo Ukrainy w Unii, jaka będzie przyszłość relacji z Rosją?
  • O co chodzi w awanturze o KPO? Kilka słów o funduszach europejskich.

Zakres tematyczny może ulec niewielkim zmianom, w zależności od aktualnej sytuacji w Europie oraz bieżących oczekiwań uczestników. Spotkania poprowadzą eksperci współpracujący z Fundacją Schumana, Fundacją Adenauera i OFOP.

Wszystkie osoby, które będą regularnie uczestniczyć w zajęciach, otrzymają Certyfikat ukończenia Akademii Europejskiej 2023.