Aktywna Wieś – Dobre Praktyki. Publikacja prezentująca efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016-2021 przez LGD Razem dla Radomki.

Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” opracowało nową publikację. Zawarliśmy w niej informacje o działalności LGD w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016-2021 – prezentując m.in. informacje o przekazanych dofinansowaniach w ramach realizowanych naborów wniosków, czy też o naszej aktywności w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizacje różnych projektów.

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” skutecznie realizuje w ramach nowej perspektywy unijnej działania dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na których wdrażanie otrzymała blisko 15 milionów złotych.

W publikacji przedstawiamy informacje o działaniach podejmowanych na rzecz aktywizacji społeczeństwa lokalnego, prezentując wybrane projekty w zakresie dofinansowań na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej; wsparcia na rzecz rozwoju istniejących firm i premii na otwarcie działalności gospodarczej, a także wsparciu na rzecz projektów grantowych.

Publikacja opracowana w ramach zadania dofinansowanego w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województw Mazowieckiego na 2021 rok.

Publikacja dostępna jest pod adresem: http://razemdlaradomki.pl/dok/dobrepraktyki.pdf