Atlas Dobrych Praktyk Przyjaznych dla Środowiska i Klimatu

Mamy zaszczyt zaprezentować spektrum projektów wyłonionych w ramach Konkursu „EkoLeader LGD”. Spośród siedemnastu przykładów dobrych praktyk, opisanych w niniejszej publikacji, Jury wyłoniło trzech laureatów, których projekty najbardziej odpowiadały celom Konkursu i ustalonym w regulaminie kryteriom ich oceny.

 

Z uwagi na specyfikę europejskiej inicjatywy LEADER, wdrażanej w Polsce od 2004 r. przez Lokalne Grupy Działania LGD, nagrody konkursowe przyznawane były równolegle, czyli LGD, która wsparła dany projekt w ramach realizacji swojej lokalnej strategii rozwoju LSR oraz bezpośredniemu realizatorowi danej operacji, zrealizowanej w poprzedniej (2007 – 2013) lub aktualnej (2014 – 2020) perspektywie finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Altas dostepny jest na stronie www.ekoleader.pl lub możecie Państwo znaleźć go tutaj: Atlas Dobrych Praktyk Przyjaznych dla Środowiska i Klimatu