Wszystkie wpisy, których autorem jest mazowiecka-lgd

Radom miastem przemysłu przyszłości

To innowacyjna inicjatywa, która ma na celu przekształcenie regionu radomskiego w dynamiczne centrum biznesowe, gotowe na wyzwania jutra. Program oferuje szereg atrakcyjnych możliwości dla przedsiębiorców, w tym warsztaty, usługi doradcze oraz audyty, które pomogą wzmocnić i rozwijać Wasze biznesy.

Kto może wziąć udział w programie? Firmy z subregionu radomskiego (powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, miasto Radom, szydłowiecki oraz zwoleński).

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w programie, zapraszamy do udziału w konferencji otwarcia, która odbędzie się już 20 maja 2024. To doskonała okazja do poznania szczegółów programu, nawiązania cennych kontaktów biznesowych oraz wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorcami z subregionu radomskiego.

Źródło: https://startupacademy.pl/przemysl-przyszlosci/

Dołącz do Społeczności na rzecz klimatu!

Komisja Europejska zaprasza do Społeczności na rzecz klimatu (C4C) — inicjatywy, która zapewni wsparcie dla 50 projektów angażujących w działania na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju, w 11 krajach UE. Wytypowane projekty posłużą jako model do naśladowania dla lokalnych społeczności, które chcą angażować się w podobne działania.

C4C obejmuje działania w zakresie:

 • energii odnawialnej,
 • zrównoważonej gospodarki wodnej,
 • gospodarki o obiegu zamkniętym i oszczędzającej zasoby,
 • różnorodności biologicznej.

Jak dołączyć?

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie organizatorów: tutaj.  Należy go wysłać do 21.04.2024 r., godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy pisać na adres e-mail wskazany przez organizatorów: c4c@aeidl.eu.

Young LEADER Forum

Z przyjemnością informujemy, że Europejska Sieć WPR we współpracy z Fińską Siecią WPR organizuje wyjątkowe wydarzenie poświęcone zaangażowaniu młodzieży we wdrażanie LEADERa na skalę europejską (Young LEADER Forum). Spotkanie odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2024 roku w Vierumäki w Finlandii.

Wydarzenie ma na celu zaangażowanie głównie młodych ludzi w wieku 18-35 lat z różnych krajów w całej Unii Europejskiej dając przestrzeń do wymiany poglądów na tematy związane z LEADERem i rozwojem obszarów wiejskich między młodymi rówieśnikami z Europy. Obecni będą także przedstawiciele instytucji zarządzających, krajowych sieci WPR i krajowych sieci LEADER, którzy bezpośrednio współpracują z LEADERem.  Główne cele Forum to:

 • zebranie punktów widzenia młodzieży na temat LEADERa – aby zrozumieć, w jaki sposób wdrażanie LEADER może działać na ich korzyść;
 • wymiana poglądów na temat podejścia do zwiększania wpływu młodych ludzi na kształtowanie i wdrażanie polityki LEADER;
 • wspieranie międzynarodowej społeczności młodych wokół podejścia LEADER.

Kluczowymi cechami Forum będą jego partycypacyjny charakter i współprojektowanie działań.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zidentyfikowanie i wskazanie młodych ludzi, którzy są aktywni i zaangażowani w swoich lokalnych społecznościach na obszarach wiejskich i mogliby wziąć udział w Forum. 

Idealni kandydaci to osoby młode (w wieku 18-35 lat, przy czym preferowane są osoby w wieku do 30 lat), które pasują do któregokolwiek z poniższych profili:

 • kierownik/pracownik LGD, członek zarządu LGD, beneficjent/promotor projektu LEADER, członek krajowej sieci LGD lub inne młode osoby aktywnie zaangażowane w podejście LEADER;
 • młody lider lub działacz zaangażowany w rozwój społeczności lokalnej;
 • młoda osoba reprezentująca organizacje młodzieżowe na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym (np. krajowe organizacje młodzieży wiejskiej, parlamenty lub rady lokalne).

Uczestnicy muszą być w stanie jasno komunikować się w języku angielskim, który jest oficjalnym językiem wydarzenia oraz powinni wykazywać duże zainteresowanie tematami rozwoju obszarów wiejskich, a także motywację do aktywnego zaangażowania się w wydarzenie i dołączenia do międzynarodowej społeczności młodzieżowej LEADERa.

Zainteresowane młode osoby proszone są o wypełnienie, do piątku 5 kwietnia 2024 r., formularza dostępnego pod linkiem:  https://eu-cap-network.ec.europa.eu/events/young-leader-forum_en

Udział młodzieży wiejskiej w kształtowaniu polityki 

Zapraszamy na seminarium internetowe dotyczące dobrych praktyk Udział młodzieży wiejskiej w kształtowaniu polityki w dniu 24 kwietnia 2024 r ., które odbędzie się 24 kwietnia 2024 r.

Oferowana jest możliwość interakcji z rówieśnikami z całej Europy oraz wymiana praktyk i doświadczeń. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, zapraszamy do potwierdzenia uczestnictwa pod tym linkiem do 5 kwietnia 2024 r .

Webinarium ma następujące cele :

 • Dowiedzieć się o praktykach, politykach i narzędziach skutecznych w zwiększaniu zaangażowania młodzieży wiejskiej w procesy decyzyjne na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym;
 • Umożliwić wymianę doświadczeń i inicjatyw lokalnych oraz uczenie się na ich podstawie, które ułatwiają aktywne uczestnictwo młodzieży;
 • Budować zdolności uczestników do promowania rozwiązań dostosowanych do specyfiki młodych ludzi wiejskich;
 • Zachęcać i mobilizować członków społeczności Paktu Wiejskiego, aby zaangażowali się w Pakt poprzez podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia pozycji młodzieży i uczestnictwa w demokracji.

Znajdź więcej informacji i przejrzyj roboczą agendę na stronie wydarzenia .