Wszystkie wpisy, których autorem jest mazowiecka-lgd

XIII posiedzenie grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Pan Ryszard Kogut, zastępca dyrektora Departamentu Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawił propozycje tematów operacji własnych oraz operacji partnerów KSOW na 2023 rok, a także informacje na temat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ w nowej perspektywie finansowej na lata 2023-2027, w tym cele i działania KSOW+, działania informacyjno-promocyjne zgodnie ze Strategią Komunikacji, struktura sieci oraz proponowane formy realizacji działań sieci.

Szkolenie stacjonarne- Wprowadzenie do Programu Regionalnego

Zachęcamy do udziału w szkoleniu stacjonarnym Wprowadzenie do Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, które odbędzie się 26.05.2022 roku

  • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym pod linkiem: Regulamin rekrutacji na szkolenia
  • Rekrutacja na szkolenie trwa do 25.05.2022r. do godz.11:00z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
  • Celem szkolenia jest przedstawienie projektu założeń programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
  • Szkolenie skierowane jest do potencjalnych beneficjentów FEM 2021-2027
  • Szkolenie prowadzone będzie przez pracowników MJWPU.
  • Kontakt w przypadku pytań: 22/5422548.
  • Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.

Projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 został przekazany do Komisji Europejskiej

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 307/303/22 z dnia 8 marca 2022 r. przyjął projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (wersja 1.0). 15 marca br. projekt programu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu FEM 2021-2027 oraz Analizą DNSH został za pośrednictwem systemu SFC przekazany do Komisji Europejskiej.

FEM 2021-2027