Wszystkie wpisy, których autorem jest mazowiecka-lgd

Akademia Europejska 2023

Zaproszenie do udziału dla osób, które chcą wiedzieć, jak działa Unia Europejska

Akademia to kurs online, którego celem jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, szczególnie w kontekście dynamicznych zmian, które zachodzą w związku z toczącą się wojną i innymi globalnymi wyzwaniami. Organizatorami są Fundacja Schumana, Fundacja Adenauera oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Kurs będzie się składał z pięciu, 90-minutowych spotkań on-line organizowanych w okresie kwiecień-czerwiec 2023 roku. Uczestnicy otrzymają Certyfikat ukończenia Akademii Europejskiej. Po zakończeniu cyklu chętni będą mogli się włączać w inne działania organizatorów Akademii, jak konferencje, warsztaty, wyjazdy studyjne (także zagranicą), etc.

Kto może wziąć udział w Akademii?

Kurs przeznaczony jest w szczególności dla:

 • działaczy organizacji społecznych i obywatelskich;
 • pracowników sektora edukacji;
 • pracowników administracji publicznej, szczególnie na poziomie lokalnym;
 • innych osób, które w swojej pracy, edukacji lub działalności społecznej stykają się ze sprawami o tematyce europejskiej

W Akademii mogą wziąć udział osoby zamieszkałe w całej Unii Europejskiej. Wymagane jest sprawne posługiwanie się językiem polskim.

Program Akademii

Podczas seminariów poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Jak działa Unia Europejska? Czym tak naprawdę się zajmuje i jak podejmuje decyzje.
 • Narzędzia weryfikacji informacji z sieci dostępne dla każdego. Dezinformacja w Europie.
 • Dlaczego łatwo mogę kupić buty z Włoch? Wspólny rynek jako podstawa istnienia Wspólnoty Europejskiej.
 • Jak wojna zmienia Unię Europejską? Czy starczy nam gazu, czy możliwe jest członkostwo Ukrainy w Unii, jaka będzie przyszłość relacji z Rosją?
 • O co chodzi w awanturze o KPO? Kilka słów o funduszach europejskich.

Zakres tematyczny może ulec niewielkim zmianom, w zależności od aktualnej sytuacji w Europie oraz bieżących oczekiwań uczestników. Spotkania poprowadzą eksperci współpracujący z Fundacją Schumana, Fundacją Adenauera i OFOP.

Wszystkie osoby, które będą regularnie uczestniczyć w zajęciach, otrzymają Certyfikat ukończenia Akademii Europejskiej 2023.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR)

Wnioski o wybór LSR wraz z załącznikami, o których mowa w części VII. Informacja o załącznikach Formularza wniosku o wybór LSR, w wersji papierowej i elektronicznej, należy składać:

 • osobiście w Wydziale Zarządzania Obiegiem Dokumentów w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
 • lub w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych: /umwm/SkrytkaESP. Dokument złożony w postaci elektronicznej powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracyjnego ze wskazaniem w treści dokumentu osoby opatrującej dokument pieczęcią.

Kontakt z Urzędem jest możliwy osobiście w siedzibie urzędu w Warszawie w punkcie podawczym przy ul. Skoczylasa 4, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00.

Ostateczny termin naboru wniosków upływa dnia 7 czerwca 2023 r.

Konferencja MROT podczas Targów Turystycznych ITTF Warszawa

Mamy przyjemność zaprosić na prezentację opracowanego przez MROT nowego narzędzia wsparcia kreacji i rozwoju inicjatyw turystycznych na Mazowszu.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 16 marca br. o godz. 12.30 w Sali Mickiewicza Pałacu Kultury i Nauki podczas Międzynarodowych Targów Turystyczne ITTF Warszawa. 

W programie:

 • Przedstawienie nowego instrumentu wsparcia przez MROT kreowania i wspierania rozwoju inicjatyw turystycznych na Mazowszu, innowacyjnego rozwiązania wykorzystującego lata doświadczeń organizacji 
 • Dyskusja panelowa pt. „Jak skutecznie wspierać rozwój inicjatyw turystycznych w regionie?” z udziałem ekspertów, praktyków w zakresie kreowania rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym, przedstawicieli samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych

48. edycja Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

Nagroda im. Oskara Kolberga to najstarsze i najważniejsze wyróżnienie w dziedzinie kultury tradycyjnej w Polsce przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronem nagrody ustanowionej w 1974 roku jest Oskar Kolberg – polski etnograf, folklorysta i kompozytor. W tym roku kandydatów można zgłaszać do 31 marca.

Co roku nagroda trafia do artystów tworzących w dziedzinach ludowych sztuk plastycznych i rękodzieła, literatury, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca oraz organizatorów przedsięwzięć artystycznych upowszechniających folklor i sztukę ludową, animatorów,  naukowców, badaczy, dokumentalistów, którzy – wzorem patrona nagrody – gromadzą i przekazują przyszłym pokoleniom wiedzę o kulturze ludowej.

Wyróżnienie przyznawane jest w siedmiu kategoriach:

twórcom z dziedziny: sztuki i rękodzieła ludowego, muzyki, tańca, śpiewu oraz budowy instrumentów ludowych; mistrzom tradycji; pisarzom i poetom ludowym, kapelom ludowym, zespołom folklorystycznym, badaczom, naukowcom, regionalistom, działaczom społeczno-kulturalnym, popularyzatorom; nagroda honorowa dla instytucji i organizacji działających na rzecz kultury ludowej.