„Biała Księga” zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce

Biała Księga

Publikacja została opracowana przez zespół ekspertów, reprezentujących sześć największych organizacji pracodawców i związków zawodowych w Polsce i przedstawia ona m.in. model współpracy partnerów społecznych i administracji przy wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. Dokument skierowany jest do urzędników i pracowników administracji każdego szczebla, partnerów społecznych, gospodarczych i pozarządowych, pracodawców, pracowników i wszystkich tych, którzy chcieliby ze sobą współpracować.

Publikacja została przrygotowana w ramach projektu „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014–2020”, nadzorowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Poddziałania 5.5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pobierz: Biała Księga – zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce.

Źródło: http://www.kapitalludzki.gov.pl/