Biuletynu Sieci OWES

Tematem dziesiątego numeru  „Biuletynu Sieci OWES” jest Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – jak to robią w Unii Europejskiej?

O RLKS szczegółowo opowie Urszula Budzich-Tabor z Europejskiej Sieci Obszarów Rybackich FARNET.

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) to instrument oparty na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007–2013. RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, czyli: oddolność, terytorialność obszaru, zintegrowanie, partnerstwo, decentralizacja zarządzania i finansowania, sieciowanie i współpraca.

Biuletyn do pobrania