Archiwum kategorii: LGD Razem dla Radomki

Patroni 2021 r. na Mazowszu

Mazowsze serce Polski Logo

Rok 2021 będzie „Rokiem Cypriana Kamila Norwida w 200. rocznicę urodzin poety oraz Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego – autora „Konstytucji dla Europy” w 190. rocznicę jej wydania”. Tak Sejmik Województwa Mazowieckiego postanowił upamiętnić wielkiego poetę i prozaika oraz podkreślić jego związek z Mazowszem, a także przypomnieć zasługi jednego z prekursorów wspólnej Europy.

powiększ:
Cyprian Kamil Norwid

Sejmik województwa, począwszy od 2012 r. wybiera patrona na dany rok kalendarzowy, a od 2016 r. upamiętnia także wydarzenia o szczególnym znaczeniu dla kultury, turystyki, sportu, gospodarki lub życia społecznego naszego regionu. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik to bardzo cenna inicjatywa, która ma na celu upowszechnianie wiedzy o regionie, edukację, kształtowanie tożsamości i świadomości lokalnej.

powiększ: postać Wojciecha Bogumiła Jastrzębskiego, foto popiersia, strara czarno-biała fotografia
Wojciech Bogumił Jastrzebowski

Ruszyły konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zapraszamy do zapoznania się z tym projektem i zgłaszania uwag.

Wspólna polityka rolna po 2020

Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz. Dokumenty te dostępne są na stronie: www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr.

Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Przedstawiamy Państwu odpowiedź wz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sekretarza Stanu, Ryszarda Bartosika na pismo w sprawie umożliwienia  Lokalnym Grupom Działania skorzystania z udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczek na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych, ponoszonych na realizację zadań w ramach poddziałania19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014-2020.

Pakiet warsztatów, przygotowany przez Komisję Europejską / DG AGRI, jest okazją dla mieszkańców obszarów wiejskich do zbadania ich idealnej wizji przyszłości własnego obszaru wiejskiego. Jest to jeden z kanałów, za pomocą którego ludność wiejska może przyczynić się do Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich.

Aby uwzględnić je w pracach Komisji Europejskiej nad opracowaniem długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich, wyniki warsztatów należy przesłać do 31 stycznia 2021 r. Na adres EC-RURAL-VISION-WELCOME-TO-OUR-RURAL@ec.europa .eu.

Więcej informacji znajdujdziecie Państwo tutaj.

Wersje językowe obejmują większość języków UE.