Archiwum kategorii: LGD Razem dla Radomki

Smart Village w Dolinie Radomki- Mobilne Centrum Badania i Analizy Gleby w podregionie Radomskim

W latach 2020-2023 samorząd Mazowsza zrealizował projekt badawczy „Wdrażanie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego”, w wyniku którego powstał system informatyczny ROLMApp.

ROLMApp umożliwia rolnikom zgłaszanie badania gleby, obsługę procesu certyfikacji gospodarstw rolnych oraz wydawanie Certyfikatu Mazowieckiego, przeglądanie wybranych danych teledetekcyjnych, informacji pogodowych oraz prowadzenia agrodziennika dla gospodarstwa rolnego. Rolnicy korzystają z systemu online (https://rolmapp.pl) lub w bezpłatnej aplikacji.

W związku z uruchomieniem głosowania w bieżącej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, proszę o poparcie projektu budowy Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby w podregionie Radomskim. Głosowanie do 23 czerwca 2024

Projekt polega na budowie Mobilnego Centrum Badania i Analizy Gleby, które będzie prowadziło swoją działalność w podregionie Radomskim. Mobilne Centrum Badania i Analizy Gleby będzie świadczyło nieodpłatne usługi w zakresie diagnostyki gleb oraz nadawania Certyfikatu Mazowieckiego. Zainteresowani poznają wyniki już w dniu badania gleby, bezpośrednio na portalu oraz w aplikacji mobilnej

Opis projektu nr 37

Zachęcamy do głosowania na projekt nr 37 Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego

Radom miastem przemysłu przyszłości

To innowacyjna inicjatywa, która ma na celu przekształcenie regionu radomskiego w dynamiczne centrum biznesowe, gotowe na wyzwania jutra. Program oferuje szereg atrakcyjnych możliwości dla przedsiębiorców, w tym warsztaty, usługi doradcze oraz audyty, które pomogą wzmocnić i rozwijać Wasze biznesy.

Kto może wziąć udział w programie? Firmy z subregionu radomskiego (powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, miasto Radom, szydłowiecki oraz zwoleński).

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w programie, zapraszamy do udziału w konferencji otwarcia, która odbędzie się już 20 maja 2024. To doskonała okazja do poznania szczegółów programu, nawiązania cennych kontaktów biznesowych oraz wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorcami z subregionu radomskiego.

Źródło: https://startupacademy.pl/przemysl-przyszlosci/

Dołącz do Społeczności na rzecz klimatu!

Komisja Europejska zaprasza do Społeczności na rzecz klimatu (C4C) — inicjatywy, która zapewni wsparcie dla 50 projektów angażujących w działania na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju, w 11 krajach UE. Wytypowane projekty posłużą jako model do naśladowania dla lokalnych społeczności, które chcą angażować się w podobne działania.

C4C obejmuje działania w zakresie:

 • energii odnawialnej,
 • zrównoważonej gospodarki wodnej,
 • gospodarki o obiegu zamkniętym i oszczędzającej zasoby,
 • różnorodności biologicznej.

Jak dołączyć?

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie organizatorów: tutaj.  Należy go wysłać do 21.04.2024 r., godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy pisać na adres e-mail wskazany przez organizatorów: c4c@aeidl.eu.

Young LEADER Forum

Z przyjemnością informujemy, że Europejska Sieć WPR we współpracy z Fińską Siecią WPR organizuje wyjątkowe wydarzenie poświęcone zaangażowaniu młodzieży we wdrażanie LEADERa na skalę europejską (Young LEADER Forum). Spotkanie odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2024 roku w Vierumäki w Finlandii.

Wydarzenie ma na celu zaangażowanie głównie młodych ludzi w wieku 18-35 lat z różnych krajów w całej Unii Europejskiej dając przestrzeń do wymiany poglądów na tematy związane z LEADERem i rozwojem obszarów wiejskich między młodymi rówieśnikami z Europy. Obecni będą także przedstawiciele instytucji zarządzających, krajowych sieci WPR i krajowych sieci LEADER, którzy bezpośrednio współpracują z LEADERem.  Główne cele Forum to:

 • zebranie punktów widzenia młodzieży na temat LEADERa – aby zrozumieć, w jaki sposób wdrażanie LEADER może działać na ich korzyść;
 • wymiana poglądów na temat podejścia do zwiększania wpływu młodych ludzi na kształtowanie i wdrażanie polityki LEADER;
 • wspieranie międzynarodowej społeczności młodych wokół podejścia LEADER.

Kluczowymi cechami Forum będą jego partycypacyjny charakter i współprojektowanie działań.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zidentyfikowanie i wskazanie młodych ludzi, którzy są aktywni i zaangażowani w swoich lokalnych społecznościach na obszarach wiejskich i mogliby wziąć udział w Forum. 

Idealni kandydaci to osoby młode (w wieku 18-35 lat, przy czym preferowane są osoby w wieku do 30 lat), które pasują do któregokolwiek z poniższych profili:

 • kierownik/pracownik LGD, członek zarządu LGD, beneficjent/promotor projektu LEADER, członek krajowej sieci LGD lub inne młode osoby aktywnie zaangażowane w podejście LEADER;
 • młody lider lub działacz zaangażowany w rozwój społeczności lokalnej;
 • młoda osoba reprezentująca organizacje młodzieżowe na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym (np. krajowe organizacje młodzieży wiejskiej, parlamenty lub rady lokalne).

Uczestnicy muszą być w stanie jasno komunikować się w języku angielskim, który jest oficjalnym językiem wydarzenia oraz powinni wykazywać duże zainteresowanie tematami rozwoju obszarów wiejskich, a także motywację do aktywnego zaangażowania się w wydarzenie i dołączenia do międzynarodowej społeczności młodzieżowej LEADERa.

Zainteresowane młode osoby proszone są o wypełnienie, do piątku 5 kwietnia 2024 r., formularza dostępnego pod linkiem:  https://eu-cap-network.ec.europa.eu/events/young-leader-forum_en

Udział młodzieży wiejskiej w kształtowaniu polityki 

Zapraszamy na seminarium internetowe dotyczące dobrych praktyk Udział młodzieży wiejskiej w kształtowaniu polityki w dniu 24 kwietnia 2024 r ., które odbędzie się 24 kwietnia 2024 r.

Oferowana jest możliwość interakcji z rówieśnikami z całej Europy oraz wymiana praktyk i doświadczeń. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, zapraszamy do potwierdzenia uczestnictwa pod tym linkiem do 5 kwietnia 2024 r .

Webinarium ma następujące cele :

 • Dowiedzieć się o praktykach, politykach i narzędziach skutecznych w zwiększaniu zaangażowania młodzieży wiejskiej w procesy decyzyjne na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym;
 • Umożliwić wymianę doświadczeń i inicjatyw lokalnych oraz uczenie się na ich podstawie, które ułatwiają aktywne uczestnictwo młodzieży;
 • Budować zdolności uczestników do promowania rozwiązań dostosowanych do specyfiki młodych ludzi wiejskich;
 • Zachęcać i mobilizować członków społeczności Paktu Wiejskiego, aby zaangażowali się w Pakt poprzez podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia pozycji młodzieży i uczestnictwa w demokracji.

Znajdź więcej informacji i przejrzyj roboczą agendę na stronie wydarzenia .