Archiwum kategorii: LGD Razem dla Radomki

Sieci LGD – obowiązek czy szansa? Poznaj najnowszy raport

Czy lokalne grupy działania skutecznie oddziałują na rozwój obszarów wiejskich? Czy są aktywne w ramach regionalnych sieci i krajowej sieci LGD?

Siec LGD - obowiązek czy szansa

Na te i wiele innych pytań odpowiedź znajdziecie w obszernym raporcie, wydanym przez naszego partnera – Fundację Idealna Gmina. Raport przedstawia wyniki badania przeprowadzonego od sierpnia 2020 roku do połowy kwietnia 2021 roku, podczas których dyskutowano na temat sposobu aktywizowania mieszkańców, stosowanych narzędzi, sposobów włączania różnych partnerów działających na danym obszarze. Rozmawiano również o korzyściach bycia i działania w sieci i poza nią. Wyniki znalazły już swoje odzwierciedlenie w raporcie z badań. Zachęcamy do lektury raportu! Niebawem zaprosimy również do lektury  publikacji.

Walne Zgromadzenie Członków LGD Razem dla Radomki Cezary Adam Nowek – Prezesem LGD na kadencję 2021-2025

Jednogłośnie przyjęte absolutorium dla Zarządu LGD za działalność w 2020 roku oraz jednogłośny wybór władz Stowarzyszenia na lata 2021-2025 w tym na kolejną kadencję Prezesa – Cezarego Adama Nowka to najważniejsze z uchwał zorganizowanego w dniu 11 czerwca 2021 roku w Słowikowie – Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

Bezpłatne szkolenka dla organizacji pozarządowych

Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie w związku z realizacją projektu w ramach Planu Działania KSOW na lata 2020-2021, pt.Wzmacnianie roli organizacji pozarządowych poprzez pozyskiwanie środków finansowych oraz współpracę z sektorem publiczno-prywatnym”, zaprasza do udziału w szkoleniach członków organizacji pozarządowych, zarówno tych działających formalnie jak i nieformalnie na terenie województwa mazowieckiego. Trzydniowe bezpłatne szkolenia odbędą się w południowej części województwa małopolskiego (okolice Zakopanego), w terminach: 9-11 lipca 2021 roku, 14-16 lipca 2021 roku oraz 16-18 lipca 2021 roku. 

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności wśród członków organizacji pozarządowych w aspekcie pozyskiwania środków finansowych oraz podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich w kontekście wykorzystania powyższych środków na rzecz społeczności lokalnej. Ponadto celem szkolenia jest również przekazanie wiedzy
i umiejętności uczestnikom odnośnie współpracy trzeciego sektora z sektorem publicznym oraz prywatnym.  

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy. Formularz należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) na adres: lukasz.jawny@gmail.com. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Z jednego podmiotu mogą wziąć udział w szkoleniu maksymalnie trzy osoby. Organizator zapewnia bezpłatnie: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, udział w wyjeździe studyjnym. Kontakt telefoniczny w sprawie rekrutacji: 503 879 401. 

Dokumenty do pobrania:

Spotkanie otwarte z NGO – woj. MAZOWIECKIE

Spotkanie otwarte z NGO - woj. MAZOWIECKIE

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w porozumieniu i współpracy z:

  • Radą Działalności Pożyku Publicznego
  • Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS
  • Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych OFOP
  • Polską Radą Organizacji Młodzieżowych PROM
  • Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej KIPR

z partnerami regionalnymi:

  • Województwem Mazowieckim – Marszałek Adam Struzik
  • Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego
  • Federacją Mazowia – Prezeska Zarządu Anna Czyżewska 

serdecznie zapraszają przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz zaangażowanych w sprawy społeczne mieszkańców Mazowsza i samorządowców na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa mazowieckiego. Prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu na maila dialog@mazovia.pl  do 17 maja, godz. 12:00. Po zarejestrowaniu prześlemy link do spotkania.Jeśli posiadasz szczególne potrzeby, poinformuj nas o tym do 14 maja. 

Źródło: https://www.dialog.mazovia.pl/

Liderzy Lokalnych Grup Działania nominowani w konkursie Osobowość Roku 2020

Cezary Adam Nowek – Prezes LGD Razem dla Radomki

Informacja o nominacji oraz o głosowaniu dostępna jest na stronie plebiscytu.

Irena Bielawska – Prezes LGD Puszcza Kozienicka

Informacja o nominacji oraz o głosowaniu dostępna jest na stronie plebiscytu.

Agnieszka Żukowska – Prezes LGD Aktywni Razem

Informacja o nominacji oraz o głosowaniu dostępna jest na stronie plebiscytu.