Archiwum kategorii: LGD Razem dla Radomki

Konkurs kulinarny „Smaki Ziemi Siedleckiej”

Ziemia Siedlecka posiada duże bogactwo produktów lokalnych i tradycyjnych o czym przekonaliśmy się podczas zorganizowanego przez LGD Ziemi Siedleckiej konkursu kulinarnego pn. „Smaki Ziemi Siedleckiej”. W czasie konkursu oceniane było aż 20 potraw w trzech kategoriach – najlepsze danie główne, najlepsza zupa i najlepszy deser.

Po konkursie odbyło się seminarium pn. „Lokalne Atrakcje Kulinarne”. Poruszano na nim między innymi tematy: Rola produktów lokalnych i tradycyjnych dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – Cezary Nowek – Prezes LGD Razem dla Radomki, Tradycje kulinarne Ziemi Siedleckiej. Strategia od pola do stołu – Małgorzata Borkowska – współtwórca Szlaku Kulinarnego Mazowiecka Micha Szlachecka, Rola idei „zero waste” w promocji atrakcji kulinarnych obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej – dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej, Moda na podróże w stylu „slow road” oraz kuchnię „slow food” – Barbara Tekieli – ekspert do spraw promocji turystyki.               

Konferencja podsumowująca realizację Lokalnej strategii rozwoju na lata 2014- 2020

Dzielimy się z Wami podsumowaniem niezwykłego wydarzenia – Konferencji podsumowującej realizacje Lokalnej strategii rozwoju na lata 2014- 2020 , która jednocześnie była połączona z jubileuszem 15 lecia Stowarzyszenie lokalnej grupy działania „Wszyscy razem”. To był niezapomniany dzień pełen refleksji, inspiracji i wspomnień, w którym uczestniczyli przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” oraz zaproszeni goście.

Konferencja skupiła się na analizie i podsumowaniu rezultatów osiągniętych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Pracownicy biura przedstawili prezentacje podsumowującą ostatni okres programowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podczas Konferencji świętowaliśmy 15 lat istnienia Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem”. Była to okazja do wspólnego świętowania, podziękowań za dotychczasową współpracę oraz tworzenia wizji przyszłych kierunków rozwoju.

Konferencja zakończyła się symbolicznym podsumowaniem, podczas którego podkreślono, że nasza społeczność to silny zespół, gotowy na nowe wyzwania. Przyszłość Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” zapowiada się obiecująco, a jubileuszowe wydarzenie stanowiło znakomitą okazję do budowania wspólnej wizji rozwoju na kolejne lata.

Dziękujemy wszystkim za udział, zaangażowanie i pasję, którą wnosicie w rozwój naszego stowarzyszenia. Jesteśmy przekonani, że wspólnie, wszyscy razem, będziemy kontynuować naszą drogę, kierując się wartościami, solidarnością i troską o wspólne dobro.

Szczególne podziękowania kierujemy Okiem kobiety, zespołowi „Bez Nazwy, Ekipie „Zajazd Lwowski na czele z Panią Anna Papis z wsparcie w organizacji tego wielkiego wydarzenia

Źródło: https://www.lgdwr.pl/

Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR

MRiRW udostępnia projekt wytycznych szczegółowych dotyczących przyznawania i wypłaty pomocy dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 celem opiniowania w trybie art 6 ust. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o PS WPR na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412 i 1530).

Uwagi do projektu prosimy przesyłać na adres mailowy: wytyczne.wao@minrol.gov.pl  w  terminie do 30 listopada 2023 r. na załączonym formularzu.