Archiwum kategorii: LGD Razem dla Radomki

Szkolenie online „Agroturystyka na nowo”

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie on-line pt. AGROTURYSTYKA NA NOWO organizowane w ramach operacji własnej Jednostki Centralnej KSOW.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli stowarzyszeń agroturystycznych, lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, ośrodków doradztwa rolniczego oraz przedstawicieli, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, podmiotów świadczących tego typu usługi.

W programie szkolenia m.in.:

  • Wyniki badania „Agroturystyka na nowo”, wnioski z badania dla organizacji i gospodarstw — jakie obserwujemy trendy w rozwoju agroturystki, jakie są oczekiwania dzisiejszych klientów.
  • Marketing czyli co?  Podstawy budowania marki gospodarstwa i produktu agroturystycznego.
  • Jak media społecznościowe zmieniły klienta?  Nowoczesna komunikacja i kanały dotarcia do klienta gospodarstwa i produktu agroturystycznego.
  • Jak działa algorytm? Podstawy mediów społecznościowych i budowania relacji sieciowych z innymi gospodarstwami oraz produktami agroturystycznymi.
  • Jakie możliwości współpracy sieciowej oraz jakie możliwości sprzedażowe daje Facebook, Instagram i YouTube? Pomysły i rozwiązania.

Więcej informacji o terminach i zasadach rejestracji dostępne jest pod linkiem:  https://ksow.pl/aktualnosc/agroturystyka-na-nowo

XIV Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich

Konkres Rozwoju Obszarów Wiejskich

W pierwszym bloku poruszano tematykę ochrony środowiska – smogu, instrumentów wsparcia inwestycji w tym zakresie, uchwały antysmogowej. To wyzwanie chwili, by wspólnie zadbać o lepszą jakość powietrza, wody i gleby. Samorząd Województwa Mazowieckiego wdraża bowiem programy i projekty, które mogą pomóc, gminom czy poszczególnym instytucjom, w modernizacji źródeł ciepła czy monitorowaniu stanu środowiska naturalnego. 

W bloku drugim rozmawiano o Mazowieckim Instrumencie Aktywizacji Sołectw, wsparciu dla kół gospodyń wiejskich, podejściu LEADER czy okresie przejściowym PROW 2014-2020. Tu będzie możliwość pozyskiwania i rozliczania środków aż do 2025 r. I trzeba na bieżąco monitorować nasze strony internetowe czy strony poszczególnych ministerstw. Okres przejściowy cechuje się bowiem tym, że czas reakcji i decyzji odgrywa w nim kluczową rolę.  

W dyskusji, biorąc pod uwagę pozytywne oceny mazowieckich LGD, Prezes Cezary Nowek zgłosił potrzebę realizacji RLKS w formule bezpośredniej w FEM 2021-2027 w celu efektywnego rozwoju obszarów wiejskich województwa mazowieckiego.

Zapraszamy do obejrzenia filmów prezentujących projekty dofinansowane przez LGD Razem dla Radomki w ramach PROW 2014-2020

Fundusze unijne skierowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zmieniają polską i mazowiecką wieś. Pomagają w tym organizacje takie jak Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, której działalność w zakresie wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości przedstawimy Państwu w filmach.

Obecnie Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” skutecznie realizuje w ramach nowej perspektywy unijnej działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na których wdrażanie otrzymała blisko 15 milionów złotych. Środki te pomogą na szeroką aktywizację społeczeństwa lokalnego, realizację wielu projektów, w tym przeprowadzenie konkursów na rozwój i rozpoczynanie działalności gospodarczych, rozwój infrastruktury publicznej – turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej a także wsparciem na projekty grantowe.

Zachęcamy do obejrzenia filmów, które zostały dofinansowane w  ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województw Mazowieckiego na 2021 rok.

Film prezentujący wsparcie sektora przedsiębiorczości: https://www.youtube.com/watch?v=q4uTMCcJl9Y

Film prezentujący działalność LGD w zakresie aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich: https://www.youtube.com/watch?v=q4uTMCcJl9Y

Dobre praktyki w gminie Przytyk: https://www.youtube.com/watch?v=1yINtTQD6Uw

Dobre praktyki w gminie Zakrzew: https://www.youtube.com/watch?v=QA-ftLxuaYQ

Dobre praktyki w gminie Wieniawa: https://www.youtube.com/watch?v=RD_WR-oH4G0

Dobre praktyki w gminie Wolanów: https://www.youtube.com/watch?v=IrGPMZnYjV4

Dobre praktyki w gminie Jedlińsk: https://www.youtube.com/watch?v=orJLodCLx_c

Dobre praktyki w gminie Przysucha: https://www.youtube.com/watch?v=fiNG3pJVnQs