Cykl pikników prozdrowotnych „Zdrowie dla wszystkich”.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wspólnie z Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej organizuje cykl pikników prozdrowotnych pn. „Zdrowie dla wszystkich”. Wydarzenia odbywać się będą w następujących terminach i miejscach:

– w Warszawie, 24 maja br.;

– w Siedlcach, Plac im. Gen. Wł. Sikorskiego, 31 maja br.;

– w Ostrołęce, Park Miejski, 1 czerwca br.;

– w Radomiu, Plac Corazziego, 6 czerwca br.;

– w Płocku, Plac Stary Rynek, 8 czerwca br.;

– w Ciechanowie, Plac Jana Pawła II, 14 czerwca br.

Zainteresowanym, Departament proponuje bezpłatne skorzystanie z powierzchni wystawienniczej, przeprowadzenie degustacji oraz sprzedaż swoich artykułów. Województwo nie zapewnia wyposażenia stoiska tj. namiotów, lad, regałów, stołów ,krzeseł, itp. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 59 79 374 oraz adresem: adriana.jakubowska@mazovia.pl .