Dołącz do Społeczności na rzecz klimatu!

Komisja Europejska zaprasza do Społeczności na rzecz klimatu (C4C) — inicjatywy, która zapewni wsparcie dla 50 projektów angażujących w działania na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju, w 11 krajach UE. Wytypowane projekty posłużą jako model do naśladowania dla lokalnych społeczności, które chcą angażować się w podobne działania.

C4C obejmuje działania w zakresie:

  • energii odnawialnej,
  • zrównoważonej gospodarki wodnej,
  • gospodarki o obiegu zamkniętym i oszczędzającej zasoby,
  • różnorodności biologicznej.

Jak dołączyć?

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie organizatorów: tutaj.  Należy go wysłać do 21.04.2024 r., godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy pisać na adres e-mail wskazany przez organizatorów: c4c@aeidl.eu.