Ekonomia Społeczna – możliwości i wyzwania

Zapraszamy Państwa na spotkanie „Ekonomia Społeczna – możliwości i wyzwania”, które odbędzie się 27 listopada br. w godzinach od 10 do 15 w Radomiu, w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego , ul. Kościuszki 5a.Uczestnikami spotkania będą członkowie partnerstw działających w subregionie radomski w powiatach: białobrzeskim, lipskim, kozienickim, przysuskim, szydłowieckim, zwoleńskim i mieście Radomiu.
Celem spotkania jest :

  • Wymiana doświadczeń i omówienie realizowanych przedsięwzięć
  • Pokazanie dobre praktyki
  • Integracja
  • Zdiagnozowanie barier rozwoju ekonomii społecznej

Spotkanie jest organizowane na wniosek wielu członków partnerstw działających na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w naszym regionie.
Bardzo liczymy na Państwa udział.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 25.11.2019 r.
wjablonski@cofund.org.pl , tel. 602 512 657