Europejski konkurs na projekty z PROW 2014-2020

Rozpoczął się nabór projektów w ramach konkursu Agriculture and Rural Inspiration Awards(ARIA23). ARIA23 jest rozwinięciem sukcesów konkursu Rural Inspiration Awards (RIA), organizowanego przez Europejską Sieć Wspólnej Polityki Rolnej (EU CAP Network), odbywającego się corocznie w latach 2019–2022.

Każdego roku nagrody nawiązują do innego tematu: w tym roku brzmi on „Podnoszenie kompetencji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich” skupiając się na przykładach projektów wspieranych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), które promują długoterminową wizję obszarów wiejskich  i pakt na rzecz obszarów wiejskich,  a także tegoroczny temat przewodni – Europejski Rok Umiejętności.

Termin składania zgłoszeń upływa 10 lipca 2023 r.

Cele konkursu:

  • Promocja wizerunku sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej;
  • Prezentacja innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na gospodarki i społeczności wiejskie Europy;
  • Promowanie zmiany i podnoszenia kwalifikacji na obszarach wiejskich w Europie
  • Wspomaganie pracy krajowych sieci obszarów wiejskich KSOW, w następujących zadaniach:
    • zbieranie przykładów projektów na poziomie krajowym;
    • promowanie dzielenia się przykładami na poziomie europejskim za pośrednictwem Europejskiej sieci WPR;
    • ułatwianie wymiany tematycznej i analitycznej.