FIO Mazowsze Lokalnie po raz drugi. Rusza kolejna edycja grantów dla aktywnych społeczności lokalnych.

FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego, które w ramach ogłoszonego konkursu mogą uzyskać wsparcie finansowe w wysokości od 1500,00 zł do 5000,00 zł na realizację swojego pomysłu. Wszystkie zainteresowane osoby i organizację mogą składać aplikację o realizację oddolnych inicjatyw w terminie od 16 do 30 marca 2015 r., oraz przygotować aplikację w zakresie rozwoju organizacji, których termin został wyznaczony na dni od 13 kwietnia do 4 maja 2015 r. Łączna pula środków które przeznaczone zostaną na realizację inicjatyw w latach 2014-2016 wynosi 2,1 mln zł.

Projekt „Mazowsze Lokalnie” którego Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” jest ambasadorem cieszy się dużą popularnością. W pierwszym konkursie złożono 702 wnioski, z których 143 otrzymały dofinansowanie. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacje pozarządowe w życie publiczne, pobudzanie lokalnych społeczności, stowarzyszeń i fundacji do podejmowania działań, ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji.

W ramach programu wsparcie mogą uzyskać:

  • młode organizacje pozarządowe – funkcjonujące nie dłużej niż 18 miesięcy przez złożeniem wniosku, których budżet nie przekroczył 25 tys. zł.
  • grupy nieformalne – w skład których wchodzić muszą co najmniej trzy osoby fizyczne chcące realizować wspólnie projekt
  • grupy samopomocowe – minimum 3 osoby działające na rzecz rozwiązywania problemu który ich dotyka.

mające siedzibę w województwie mazowieckim i planują prowadzić działania na terenie jednej lub wielu gmin (dzielnic w przypadku Warszawy), z terenu województwa mazowieckiego.

Przygotowywane aplikacje powinny dotyczyć rozwoju organizacji (projekty nakierowane na rozwój własnej organizacji, zakup sprzętu, remont, opracowania planu rozwoju) lub realizację inicjatyw oddolnych (projekty prowadzone jako inicjatywy lokalne angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego). Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie www.mazowszelokalnie.pl.