Forum LGD, Supraśl, 22-23.III.2018

W imieniu Pana Ryszarda Zarudzkiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD oraz Podlaskiej Sieci LGD zaproszamy do udziału w ogólnopolskiej debacie nt. przyszłości rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, która odbędzie się w dniach 22-23 marca br. w Supraślu (woj. podlaskie), w ramach corocznego Forum Podlaskich LGD.

Wydarzenie to będzie dobrą okazją do kontynuowania interesującej dyskusji dot. przyszłości podejścia LEADER/RLKS zainicjowanej na forum GTL w październiku ubiegłego roku, tym razem z szerszym udziałem przedstawicieli instytucji krajowych i zagranicznych (wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przedstawiciele innych państw członkowskich UE, które wdrażają RLKS). Przy okazji Forum – w czwartek 22.03 w godzinach wieczornych – odbędzie się również Walne Zebranie Polskiej Sieci LGD.

W załączeniu zamieszczony został ramowy program spotkania z uprzejmą prośbą do Państwa, jako przedstawicieli LGD z poszczególnych regionów w ramach Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER – o uzgodnienie w gronie wszystkich LGD w regionie po 2 przedstawicieli LGD z każdego województwa (za wyj. woj. podlaskiego), którzy wezmą udział w tej debacie. Koszt udziału osoby wskazanej jako pierwszej z danego województwa pokryje Polska Sieć LGD, koszty udziału drugiej osoby muszą zostać sfinansowane z innych środków (np. delegującej LGD lub sieci regionalnej). Orientacyjny koszt udziału 1 osoby wyniesie między 450 a 500 zł brutto (jeden nocleg, wyżywienie 2 dni) + ok. 150,00 zł brutto ewentualny dodatkowy nocleg w dn. poprzedzającym konferencję). Dokładne dane dot. kosztów udziału i sposobów ich pokrycia zostaną udostępnione zainteresowanym niebawem, tj. po rozstrzygnięciu postępowania na wybór wykonawcy ww. wydarzenia.

Zgłoszenia udziału należy kierować bezpośrednio na adres e-mail: lgd@puszczaknyszynska.org w terminie do dnia 2 marca br. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z organizatorami Forum na miejscu, tj. Podlaską Siecią LGD (tel. 85 710 88 50 lub 504 288 416 – Joanna Sokólska).

Pliki do pobrania:

program_Forum_Supraśl_22-23.III.2018

program_Forum_Supraśl_22-23.III.2018_1

ROW.wrt.510.34.2018_LGD (2)

ROW.wrt.510.34.2018_LGD (2)_1