Game Changers Academy Master of Business Change

Jeśli jesteście organizacją, która pracuje nad ważnym społecznie projektem i szuka sposobów, żeby wyskalować zasięg projektu, chce rozszerzyć wpływ społeczny swoich działań, szerzej docierać do interesariuszy, zgłoście się po strategiczne wsparcie Game Changers Academy Master of Business Change!

Dla kogo?
Ogólnopolskich NGO i instytucji publicznych, innowacyjnych organizacji, które działając w obszarze zrównoważonego rozwoju, ekologii lub ochrony środowiska nie boją się działać inaczej, wbrew utartym schematom, pod prąd.

Co jest oferowane?
Stypendium zapewniające udział liderki_a i wybranych przez nią_niego osób w rocznym programie liderskim, w formule mieszanej, część modułów online, część stacjonarnie.
Program trwa od lutego 2022 r. do marca 2023 r.