I miejsce dla LGD „Aktywni Razem” w konkursie „EKOpozytyw MAZOWSZA”

Lokalna Grupa Działania „Aktywni Razem” zajęła I miejsce w konkursie „EKOpozytywMAZOWSZA” dla najlepszych Beneficjentów współpracujących z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku w kategorii OCHRONA PRZYRODY.

O tytuł „EKOpozytyw MAZOWSZA” w 10 kategoriach tematycznych rywalizowało łącznie 36 Beneficjentów. Kapituła Konkursowa przyznała łącznie 9 nagród finansowych-każda po 10.000 zł wraz ze statuetkami oraz 27 wyróżnień.