II posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Podejścia LEADER

DSC_0602_b0420a94f7II posiedzenie Grupy Tematycznej do spraw Podejścia LEADER, z udziałemPana Ryszarda Zarudzkiego – Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się w Klaudynie pod Warszawą, w dniach 3-4 marca 2016 r. W spotkaniu udział wzięli Pan Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Pani Urszula Budzich – Tabor – reprezentująca Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedstawiciele IZ RPO z woj. kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, śląskiego i wielkopolskiego oraz przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz przedstawiciel Lokalnych Grup Działania – Prezes LGD „Razem dla Radomki” – Cezary Adam Nowek. Posiedzeniu przewodniczył Pan Witold Magryś – przedstawiciel Polskiej Sieci LGD.

Wiceminister Ryszard Zarudzki w słowie wstępnym do uczestników poruszył kwestie związane z programowaniem i poszukiwaniem finansowania najlepszych rozwiązań wspierających rozwój obszarów wiejskich. Podkreślił również znaczenie II posiedzenia GTL oraz przyznał, że tego typu spotkanie jest bardzo dobrym sposobem na konsultacje ze środowiskami LEADER w poszczególnych województwach, z przedstawicielami sieci regionalnych LGD oraz osobami współpracującymi na rzecz Strategii odpowiedzialnego rozwojuprzygotowywanej przez Wicepremiera Mateusza Morawickiego. Strategia będzie miała ogromne znaczenie dla rozwoju wsi, bowiem rząd podejmuje próbę przekierowania wdrażania polityki spójności w sposób bardziej efektywny na rzecz obszarów peryferyjnych i odejścia od dogmatu polaryzacyjno-dyfuzyjnego na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Wicemarszałek Krzysztof Grabowski zwrócił uwagę na wieloaspektowy rozwój obszarów wiejskich. Podejście LEADER przede wszystkim integruje mieszkańców, stymuluje powstawanie nowych inicjatyw, kreuje liderów lokalnych. Pomimo, iż w Wielkopolsce nie ma wielofunduszowości zapewnił, że będą podejmowane działania wspierające LGD i LGR poprzez szereg programów płynących z samorządu województwa.

Więcej informacji wraz z przygotowanymi prezentacjami i fotorelacją z wydarzenia znajdą Państwo na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.