Informacja dot. stosowania zmienionej ustawy ROW w 19.2 i 19.4

Przedstawiamy Państwu pismo Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Pana Radosława Rybickiego oraz Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Ryszarda Kamińskiego w sprawie szczegółowych wyjaśnień dotyczących stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w odniesieniu do poddziałania 19.2 i 19.4.

Pisma do pobrania poniżej.