Informacja o możliwości składania propozycji operacji do realizacji w planie operacyjnym Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim w latach 2014-2015

W ramach planu operacyjnego Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie mazowieckim w latach 2014-2015 realizowane mogą być operacje dotyczące następujących działań Planu Działania KSOW na lata  2014-2020:

1. Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą

2. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 

Operacje zgłaszane jako propozycje do planu operacyjnego Sekretariatu Regionalnego KSOW w województwie mazowieckim muszą być zgodne z co najmniej jednym z celów KSOW na lata 2014-2020 oraz realizować jeden lub więcej priorytetów PROW 2014-2020.

Cele i priorytety KSOW zostały opisane w Instrukcji do Wypełnienia „Formularza wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2014-2015 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.