Inicjatywy Mazowieckich LGD. Stowarzyszenie LGD „Dziedzictwo i Rozwój” realizuje projekt F2F-Trust

Celem projektu F2F-Trust jest tworzenie alternatywnych miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz rozwój umiejętności w zakresie marketingu internetowego i e-handlu kobiet chcących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem lokalnych produktów/rękodzieła, a także rozwój kompetencji mentorskich kobiet – przyszłych potencjalnych mentorek w zakresie wspierania przedsiębiorczości kobiet i rozwoju e-biznesu na obszarach wiejskich.

Projekt realizowany jest w międzynarodowym konsorcjum skupiającym łącznie 10 instytucji z 5 krajów: Turcja, Słowacja, Polska, Litwa, Rumunia.