Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy zaprasza na Seminarium pn. „W poszukiwaniu możliwości współpracy Lokalnych Grup Działania Regionie Radomskiem i Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim.”.

Program:

  1. Miejsce seminarium: Instytut Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu,  ul. K. Pułaskiego 6/10
  2. Termin : 14 marca 2018 rok, g. 9.30 – 15.00
    Program:
9.30 – 9.40Rejestracja 
9.40 – 10.00Działalność Mazowieckiego Ośrodka Wspierania Ekonomi Społecznej (mOWES)Daniel Prędkopowicz
zastępca dyrektora Biura Zarządzania Projektami Fundacja Fundusz Współpracy
10.00 – 10.45Lokalne Grupy Działania (LGD) a rozwój Obszarów Wiejskich na MazowszuRadosław Rybicki
dyrektor Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UM WM.
10.45 – 12.00Przedstawienie dobrych praktyk z zakresu współpracy LGD i OWESKatarzyna Jórga
prezes Zarządu LGD Światowid
Hubert Pasiak
prezes Zarządu LGD ” Ziemia Siedlecka”
12.00 – 12.15 Przerwa kawowa 
12.15 – 13.45Wypracowanie zakresu i tematyki współpracy mOWES i LGD w Regionie Radomskim. DyskusjaModeratorzy:
Cezary Nowek
prezes Zarządu LGD
„Razem dla Radomki”
Daniel Prędkopowicz
zastępca dyrektora Biura Zarządzania Projektami Fundacja Fundusz Współpracy
13.45 – 14.30 Możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania wsparcia finansowego ze źródeł publicznych (samorząd terytorialny, administracja rządowa, środki z funduszy unijnych)Tamara Borkowska
zastępca ds. organizacyjno-prawnych dyrektora Departamentu Organizacji
UM WM
14.30 – 15.00Obiad 

Prosimy o potwierdzenie udziału pod numerem telefonu 600 923 287 e-mail: abulska@cofund.org.pl