Innowacyjna działalność przedsiębiorstw w sektorze rolno – spożywczym

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w seminarium „Innowacyjna działalność przedsiębiorstw w sektorze rolno – spożywczym”. Celem spotkania jest podniesienie świadomi, czym jest innowacyjność oraz jak przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej mogą skorzystać ze środków zewnętrznych wspomagających prowadzenie przez nich działalności badawczo-rozwojowej.

Miejsca spotkań: Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Agenda spotkania:
1. Rozpoczęcie spotkania, powitanie gości, przedstawienie celu spotkania
– Aleksandra Szwed – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
2. Co to jest innowacja (definicja, źródła innowacji) – Magdalena Klimczuk
-Kochańska – CLC EIT Food
3. Finansowanie działalności innowacyjnej:
a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014
-2020
– Małgorzata Rudnicka – Wydział Innowacyjności i Rozwoju w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
b) Horyzont 2020
– Anna Maszewska – Krajowy Punkt Kontaktowy
4. Inteligentna specjalizacja województwa mazowieckiego (grupy robocze)
– Małgorzata Rudnicka – Wydział Innowacyjności i Rozwoju w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
5. Prezentacja Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego – Park Spółdzielczy w Płońsku – Agata Sosińska – Prezes Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego – Park Spółdzielczy w Płońsku
6. Dobra praktyka innowacyjna (realizacja projektu B+R, wdrażanie innowacji) – Agata Sosińska – Prezes Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego
– Park Spółdzielczy w Płońsku
7. Zakończenie spotkania – Aleksandra Szwed – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Terminy spotkań:
23 maja – Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Radomiu (sandra.wolczynska@mazovia.pl)

26 maja – Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Płocku (oliwia.nowacka@mazovia.pl)

30 maja – Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Siedlcach (beata.lugowska@mazovia.pl)

6 czerwca – Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Ostrołęce (marta.debek@mazovia.pl)

12 czerwca – Delegatura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Ciechanowie (robert.lewandowski@mazovia.pl)

19 czerwca – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie (monika.tchorznicka@mazovia.pl)