Jakiej przyszłości chcesz dla obszarów wiejskich?

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie przygotowanej przez REDR, dzięki której zamierza zastanowić się, w jaki sposób LEADER może nadal poprawiać jakość życia na obszarach wiejskich i ich mieszkańców w najbliższej przyszłości.

redr

Metodologia LEADER’a i sposób działania REDR – opierająca się na wspóuczestnictwie, innowacji i współpracy sektora prywatnego i publicznego – może spełnić kluczową rolę w obliczu nowego paradygmatu społecznego, gospodarczego, kulturalnego i środowiskowego na obszarach wiejskich.