Kluczowe kierunki dla LEADER w odniesieniu do nowego okresu programowania 2021-2027

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacja przygotowaną przez Departament Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 09.09.2020 roku pod tytułem
Kluczowe kierunki dla LEADER w odniesieniu do nowego okresu programowania 2021-2027