Kluczowe kierunki dla LEADER’a w odniesieniu do okresu przejściowego

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez Dyrektor Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panią Joannę Gierulską, w której przedstawia Kluczowe kierunki dla LEADER’a w odniesieniu do okresu przejściowego.