Koncepcje sieciowych produktów turystycznych w subregionach województwa mazowieckiego

Zachęcamy do lektury opracowania przygotowanego przez Oddział Terenowy w Siedlcach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego. Celem publikacji pt. „Koncepcje sieciowych produktów turystycznych w subregionach województwa mazowieckiego” jest zaprezentowanie koncepcji istniejących i proponowanych sieciowych produktów turystycznych w pięciu subregionach Mazowsza m.in. w subregionie radomskim.

Publikacja składa się z trzech części:

  • analizy uwarunkowań do tworzenia sieciowych produktów turystycznych w województwie mazowieckim na tle potrzeb społecznych, zmian zachodzących w turystyce, wybranych aspektów ekonomicznych działalności turystycznej oraz polityki samorządu w zakresie rozwoju turystyki,
  • analizy skomercjalizowanych ofert, utworzonych w ramach wykreowanych już produktów turystycznych Mazowsza
  • koncepcja nowych produktów w subregionach Mazowsza.

Mazowsze charakteryzuje się dużym potencjałem turystycznym, a niewątpliwie rozwój branży turystycznej wpływa na rozwój społeczny i gospodarczy jego subregionów, wpływa na jakość życia mieszkańców, atrakcyjność województwa dla gości z zewnątrz odwiedzających te tereny.

W odniesieniu stricto do subregionu radomskiego w  „Koncepcjach… „ znalazł się szczegółowy opis istniejących na naszym obszarze sieciowych produktów turystycznych tworzących ofertę mająca zachęcić do zwiedzania. Na ofertę ta składają się:

  • Radomski szlak architektury sakralnej,
  • Radomski szlak literacki.

Warto zapoznać się z założeniami dotyczącymi budowy nowego sieciowego produktu turystycznego w oparciu o tradycje ludowe Radomszczyzny wywodzące się z kultury ludowej krainy z pogranicza Mazowsza i Małopolski, w tym na tradycjach muzycznych zachowanych w mikroregionie kajockim (okolice Przysuchy).

Dziękujemy Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie za wyrażanie zgody na przedstawienie niniejszej publikacji za pośrednictwem stron internetowych LGD „Razem dla Radomki”.

Publikacja do pobrania tu:

Pobierz publikację