Konkurs na najlepsze produkty Ziemi Kozienickiej

Wybieramy najlepsze produkty Ziemi Kozienickiej!

Szanowni Państwo,

W myśl zasady: "Cudze chwalicie, swego nie znacie" pragniemy zaprosić Państwa do udziału w konkursie na najlepszy produkt Ziemi Kozienickiej.

Wspólnie razem z Państwem będziemy bawiąc się wybierać to co mamy najlepsze na naszym obszarze.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  1. produkt materialny – wszystkie materialne rzeczy wytworzone przez producentów z naszego obszaru, przeznaczone do sprzedaży,
  2. produkt – usługa – usługi świadczone przez podmioty działające na terenie naszego działania.

Celem Konkursu jest promocja zasobów obszaru subregionu „Południowe Mazowsze” oraz wspieranie przedsiębiorczości i inicjatyw społecznych.

Udział w zabawie polega na nominowaniu – zgłaszaniu najlepszych w Państwa opinii produktów wytwarzanych w regionie "Południowego Mazowsza".

Każdy z Państwa za pomocą karty zgłoszeń, osobiście (Kozienice, ul. Radomska 23 biuro LGD „Puszcza Kozienicka”) drogą pocztową lub elektroniczną na adres biuro@lgdkozienice.pl może nominować wybranego przez siebie kandydata. Liczba zgłoszeń nie jest ograniczona. Jedna osoba może zgłosić wiele produktów lub usług.

Wszystkie osoby dokonujące zgłoszenia otrzymają od nas komplet upominków (m.in. kubki, czapeczki, podkładki komputerowe itp.). Dodatkowo wśród osób zgłaszających zostanie rozlosowana nagroda rzeczowa o wartości 100 zł.

Zgłoszeń można dokonywać do dnia 07.09.2014 r. do godz. 17.00.

Kapituła konkursu dokona oceny produktów zgłoszonych i wybierze laureatów nagrody głównej w obu kategoriach.

Wytwórcy nagrodzonych produktów zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi o wartości 2000 tys., uzyskają prawo do posługiwania się godłem – „Regionalny Znak Jakości”, w odniesieniu do nagrodzonych produktów, otrzymają tablice informacyjną z lokalnym znakiem jakości oraz promocję w naszych mediach.

Rozstrzygnięcie konkursu z podaniem do publicznej wiadomości nastąpi do dnia 27.09.2014r.

Wszystkich mieszkańców Ziemi Kozienickiej i naszych gości zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie oraz zgłaszanie wybranych przez siebie produktów.

Regulamin, formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.lgdkozienice.pl oraz w biurze stowarzyszenia. Wszelkie infromacje dostępne są również pod numerami tel. 48 366 18 99, 601 217 102.